المپیاد و آیریسک در تلگرام فیلم المپیاد شیمی
کلاس المپیاد نوروز 1396 وب المپیاد

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Generic Smilies
 • :15:
 • :190:
 • :47:
 • :157:
 • :105:
 • :73:
 • :224:
 • :202:
 • :36:
 • :168:
 • :118:
 • :84:
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :4:
 • :25:
 • :179:
 • :147:
 • :95:
 • :63:
 • :213:
 • :14:
 • :191:
 • :46:
 • :158:
 • :106:
 • :74:
 • :225:
 • :203:
 • :35:
 • :169:
 • :119:
 • :85:
 • :3:
 • :24:
 • :180:
 • :148:
 • :96:
 • :64:
 • :214:
 • :13:
 • :192:
 • :45:
 • :159:
 • :107:
 • :75:
 • :226:
 • :204:
 • :34:
 • :170:
 • :120:
 • :86:
 • :1:
 • :23:
 • :181:
 • :149:
 • :97:
 • :65:
 • :216:
 • :12:
 • :193:
 • :44:
 • :160:
 • :108:
 • :76:
 • :227:
 • :205:
 • :33:
 • :171:
 • :121:
 • :87:
 • :p
  Stick Out Tongue
  Stick Out Tongue
 • :2:
 • :22:
 • :182:
 • :54:
 • :150:
 • :98:
 • :66:
 • :217:
 • :11:
 • :194:
 • :43:
 • :161:
 • :109:
 • :77:
 • :228:
 • :206:
 • :32:
 • :172:
 • :122:
 • :88:
 • ;)
  Wink
  Wink
 • :56:
 • :21:
 • :183:
 • :53:
 • :151:
 • :99:
 • :67:
 • :218:
 • :10:
 • :195:
 • :42:
 • :162:
 • :110:
 • :78:
 • :229:
 • :31:
 • :173:
 • :123:
 • :89:
 • :D
  Big Grin
  Big Grin
 • :57:
 • :207:
 • :20:
 • :184:
 • :52:
 • :152:
 • :100:
 • :68:
 • :219:
 • :9:
 • :196:
 • :41:
 • :163:
 • :111:
 • :79:
 • :230:
 • :30:
 • :174:
 • :124:
 • :90:
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :58:
 • :208:
 • :19:
 • :185:
 • :51:
 • :153:
 • :101:
 • :69:
 • :220:
 • :8:
 • :197:
 • :40:
 • :164:
 • :113:
 • :80:
 • :231:
 • :29:
 • :175:
 • :126:
 • :91:
 • :)
  Smile
  Smile
 • :59:
 • :209:
 • :18:
 • :186:
 • :50:
 • :154:
 • :102:
 • :70:
 • :221:
 • :7:
 • :198:
 • :39:
 • :165:
 • :115:
 • :81:
 • :(
  Frown
  Frown
 • :28:
 • :176:
 • :130:
 • :92:
 • :60:
 • :210:
 • :17:
 • :188:
 • :49:
 • :155:
 • :103:
 • :71:
 • :222:
 • :6:
 • :199:
 • :38:
 • :166:
 • :116:
 • :82:
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :27:
 • :177:
 • :133:
 • :93:
 • :61:
 • :211:
 • :16:
 • :189:
 • :48:
 • :156:
 • :104:
 • :72:
 • :223:
 • :200:
 • :37:
 • :167:
 • :117:
 • :83:
 • :5:
 • :26:
 • :178:
 • :136:
 • :94:
 • :62:
 • :212:
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :eek:
  EEK!
  EEK!

گروه آموزشی و سایت المپیادهای علمی ایران با عنوان "آیریسک" فعالیت خود را از شهریور 1386 به همت جمعی از مدال‌آوران و اساتید المپیاد به صورت مستقل آغاز کرد. گسترش خدمات آیریسک بدان‌جا رسیده که هم‌اکنون در زمینه‌ی اطلاع رسانی، آموزش و برگزاری آزمون‌های آزمایشی المپیادهای علمی در سراسر ایران فعالیت دارد و صدها دبیرستان و هزاران دانش‌پژوه از این خدمات بهره‌مند می‌شوند. تالارهای المپیاد محلی برای پرسش و پاسخ علمی و گفتگوی دانش‌پژوهان ایران با یکدیگر است و توسط ایشان نیز اداره می‌شود و آیریسک تنها هدایت بحث‌ها را بر عهده دارد. اینجا از همت کاربران فهیم قدرت می‌گیرد.

آیریسک در آینه‌ی شبکه‌ها


PostMan By Cultural Forum | Study at Malaysian University
SEO by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.