المپیاد و آیریسک در تلگرام فیلم المپیاد شیمی
کلاس المپیاد نوروز 1396 وب المپیاد

کاربران برچسب زده شده

صفحه 1 از 2 12 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 1 به 10 از 13

موضوع: سوالات المپیاد شیمی لیگ پایا 1391

 1. #1
  manehsan آواتار ها

  تاریخ عضویت
  1389/11/17
  میانگین پست در روز
  0.45
  نوع دبیرستان
  سمپاد
  پایه‌ی تحصیلی
  دانشجوی کارشناسی
  رشته‌ی المپیاد
  هیچ‌یک!
  نوشته ها
  1,150
  تشکرها
  320
  از این کاربر 723 بار در 385 ارسال تشکر شده است.
  یاد شده
  در 0 پست
  برچسب زده شده
  در 190 تاپیک
  نقل قول شدن
  در 44 پست

  Lightbulb سوالات المپیاد شیمی لیگ پایا 1391

  اینم یه سری سوال مربوط به المپیاد شیمی(از لیگ پایا!)
  1-با توجه به جدول زير که بخش کوچکي از جدول تناوبي است ، کدام عنصر داراي کمترين انرژي اولين يونش است ؟
  VIA
  VA
  IVA
  C
  A
  1
  D
  B
  2
  1)A 2) B 3)C 4)D
  2-تعداد جفت الکترونها در لايه ي ظرفيت اتم مرکزي در کدام گونه از همه بيشتر است ؟
  1)SF4 2) XeF4 3) ICl4- 4) IF7
  3-کدام عبارت توصيف مناسبتري از يک جامد مولکولي است ؟
  1)نقطه ي ذوب متغير ، چکش خوار و رساناي جريان الکتريکي
  2)نقطه ي ذوب پايين ، نرم و شکننده ، از نظر الکتريکي نارسانا
  3)نقطه ي ذوب بالا ، سخت و شکننده ، ازنظر الکتريکي نارسانا
  4)نقطه ي ذوب پايين ، نرم و شکننده ، از نظر الکتريکي رسانا
  4-آرايش الکتروني يون X2+ به صورت 1s2/2s2 2p6 / 3s2 3p6 است. عنصر X کدام است ؟
  1)فلز 2) شبه فلز 3) نافلز 4) گاز نجيب
  5-به 100 ميلي ليتر محلول حاوي يون Ag+ مقدار 10-5 مول NaBr جامد اضافه مي کنيم. حجم محلول تقريباً ثابت مي ماند و محلول نسبت به AgBr اشباع مي شود . غلظت يون Ag+ در محلول بر حسب مول در ليتر کدام است ؟( Kspرا براي AgBr برابر با 10-12 بگيريد. )
  1)10-7 2) 5-10 3) 8-10 4) 6-10
  6-به 100 ميلي ليتر محلول هيدروکلريک اسيدکه مولاريته ي آن برابر به 3/0 مي باشد ، مقدار 200 ميلي ليتر محلول نقره نيترات 15/0 مولار اضافه مي کنيم . PH محلول حاصل کدام است ؟ (همچنين Ksp(AgCl)=10-9/7 مي باشد. )
  1)1 2) 53/0 3) 7 4)47/0
  7-سه ظرف ده ليتري در دماي 27C در نظر بگيريد . فرض کنيد در اولي 2/3 گرم گاز اکسيژن ، در دومي 2/0 گرم گاز هيدروژن و در سومي 4/0 گرم گاز هليوم موجود است . با توجه به اين مطالب ، کدام گزينه درست است ؟ (O=16,H=1,He=4 و N معرف ذرات مستقل هر گاز در ظرف است. )
  1)NH2=2NHe=NO2 2) NH2=NHe=NO2
  2)NH2< NHe < NO2 4) NH2> NHe>NO2
  8-از سوختن يک مول گوگرد خالي در اکسيژن در حدود 296 کيلوژول گرما آزاد مي شود. از سوختن يک گرم گوگرد که درجه ي خلوص آن 64% مي باشد ، چند کيلوژول گرما آزاد مي شود ؟ ( فرض کنيد که ناخالصيهاي همراه گوگرد در واکنش شرکت نمي کنند. )
  1)88/8 2) 6/29 3) 2/59 4) 92/5
  9-آرايش الکتروني عنصر A به صورت [Ne] 3s2 3p3 و عنصر B به صورت [Ar] 4s2 است. فرمول شيميايي ترکيب حاصل از اين دو عنصر کدام است ؟
  1)AB3 2)AB 3)B3A3 4) B2A3
  10-کدام عنصر با عنصري که آرايش الکتروني آن به صورت 1s2 2s2 2p5 مي باشد ، هم گروه است ؟
  1)51 122A 2) 35 80 B 3) 54 131 C 4) 36 84 D
  11-درصدهاي اجزاي تشکيل دهنده ي يک ترکيب يوني عبارتند از :
  Cl: 40/6% O: 36/6% Ca: 22/9%
  آنيون اين ترکيب يوني کدام است ؟
  1)Cl O - 2) Cl O 4 - 3)ClO3 - 4) ClO2
  12 – وجود هسته ي اتم با کدام آزمايش به اثبات رسيد ؟
  1)آزمايش رادرفورد 2) آزمايش تامسون 3) آزمايش ميليکان 4) آزمايش اشعه ي کاتدي
  13- در واکنش
  HF + NH3F- + NH4+
  کدام عبارت درست است ؟
  1) HF نسبت به NH4 + اسيد ضعيف تري است.
  2) F- نسبت به NH3 باز قوي تري است .
  3) HF نسبت به NH4 + اسيدي قوي تر و NH3 نسبت به F- بازي قوي تر است .
  4) قدرت اسيدي NH4 + و HF با يکديگر برابر است.
  14- مقدار 40 ml محلول سود 0/9 M را به حجم 100ml مي رسانيم . سپس 30 ml محلول 1/0 مولار HCl را به آن اضافه مي کنيم. PH محلول حاصل کدام است ؟
  1) 57/9 2) 67/11 3) 18/12 4) 38/12
  15- از تشکيل يک مول HCl(g) از مولکولهاي Cl2(g) و H2(g) در حدود 5/92 کيلوژول گرما در شرايط آزمايشگاه آزاد مي شود. گرماي تشکيل همان يک مول HCl(g) از اتمهاي Cl(g)و H(g) برحسب کيلوژول کدام است ؟ (انرژي پيوند Cl-Cl و H-H به ترتيب برابربا 243و 436 کيلوژول بر مول است .)
  1) 679 2) 5/339 3) 247 4) 432
  16- مي دانيد که هر واکنشي مانند A(g)+B(g) که به توليد محصولات منجر مي شود ، از راه برخورد مولکولهاي واکنش دهنده يعني مولکولهاي A و B انجام مي شود. هر گاه در ظرف دربسته اي که داراي حجم ودماي ثابتي است ، مخلوطي از اين دو ماده را قرار دهيم ، سرعت واکنش با گذشت زمان چه تغييري خواهد کرد ؟
  1) تغيير نخواهد کرد. 2) افزايش خواهد يافت . 3) کاهش خواهد يافت 4) ابتدا کاهش و سپس افزايش خواهد يافت.
  17- کدام مولکول قطبي است ؟
  1) COCl2 2) BF3 3) BeF2 4) CO2
  18-کدام گونه تعداد جفت الکترون غير پيوندي بيشتري دارد ؟
  1) يون سيانيد 2) يون تيوسولفات 3) يون تيوسيانات 4 ) يون سولفيت
  19- براي تهيه ي ترکيبي با فرمول PbCrO4 از هر يک از عناصر تشکيل دهنده ي آن به مقدار 50 گرم به کار رفته است . انتظار داريد چند گرم از اين جسم تهيه شود ؟
  1) 6/310 2) 7/504 3) 3/252 4)00/78
  20- نمونه اي از گاز آمونياک داراي 1023×3/3 اتم هيدروژن است . در اين نمونه چه تعداد مولکول آمونياک وجوددارد ؟
  1) 1023×3/3 2) 1023×6/1 3) 1023×1/1 4) 1023×55/0
  21- هيدروکسيل آمين با فرمول شيميايي NH2OH بازي ضعيف است (Kb=10-8) کدام تعادل نمايش خصلت بازي هيدروکسيل آمين در آب است؟
  1) NH2OH + H2ONH3OH+ + OH-
  2) NH2OHNH2+ + OH-
  3) NH2OH + H2ONH2O- + H3O+
  ) NH2OH + H3O+</NH4OH + OH-
  22- براي اکسيدکردن 25 ميلي ليتر محلول 4/0 مولار آهن سولفات (II) چه حجمي از محلول پتاسيم دي کرومات با مولاريته ي M/6 در محيط اسيدي نياز است ؟
  1) 5 2) 10 3) 20 4)15
  23- در جدول زير حجم گاز هيدروژن حاصل از واکنش Fe و HCl نسبت به زمان در دماي صفر سانتيگراد و فشار يک اتمسفر داده شده است. متوسط سرعت توليد گاز هيدروژن از دقيقه ي پنجم الي هشتم بر حسب مول بر دقيقه کدام است ؟
  زمان بر حسب دقيقه
  0
  3
  5
  7
  9
  حجم هيدروژن به ليتر
  0
  300/0
  400/0
  500/0
  600/0
  1) 3-10 × 976/2 2) 3-10 × 500/2
  3) 3-10× 232/2 4) 3-10× 500/1
  24- اگر يک مول A و يک مول B در دماي ثابت به طور کامل با يکديگر ترکيب شوند ، از آن 10000ژول گرما آزاد مي شود. اما وقتي در همان دماي ثابت 2 مول A و 2مول B را با هم مخلوط کرده ومنتظر بمانيم تا واکنش به تعادل برسد ، مشاهده مي کنيم که گرماي حاصل از آن تنها در حدود 16000 ژول مي شود. باتوجه به اين موضوع ، تعداد مولهاي A در اين تعادل کدام است ؟
  1) در حدود صفر 2) نزديک به 2/0 3) نزديک به 4/0 4) در حدود 0/1
  25- در کدام مورد تفاوت بين انرژيهاي يونش دوم و سوم از ساير گزينه ها بيشتر است ؟
  1) آلومينيوم 2) سيليسيم 3) بور 4) منيزيم
  26- در کدام نمونه ساختار ماده از مولکولهاي مجزا تشکيل شده است ؟
  1) سيليس (جامد ) 2) فسفر سفيد 3) شيشه ( جامد ) 4) نمک طعام ( جامد )
  27- گونه هاي کدام يک از جفتهاي زير شکل هندسي يکسان دارند ؟
  1) H3O+ , BF3 2) BF3, SO32-
  3) BF3 , SO34) BF3, ClO3-
  28- يک قطعه نوار منيزيم به جرم 6/3 گرم را وارد 0/15 گرم محلول اسيد هيدروکلريک رقيق وارد مي کنيم. مدتي پس از شروع واکنش محتويات داخل بشر 4/18 گرم جرم دارد . جرم گاز هيدروژن آزاد شده کدام است ؟
  1) 3/0 2) 4/18 × 2 3) 73/15× 2 4) 2/0
  29- در واکنش زير پس از موازنه نسبت ضريب CO2 به KNO3 کدام است ؟
  KNO3+ C + S K2S + CO2 + N2
  1) 8/0 2) 5/1 3) 4/0 4) 5/2
  30- صد ميلي ليتر محلول KMnO4 که بر اساس نيم واکنش MnO4-Mn2+ دسي نرمال است ، با 300 ميلي ليتر محلول KMnO4 که بر اساس نيم واکنش MNO4-MnO2 دسي نرمال است ، مخلوط مي شود . غلظت مولي محلول جديد کدام است ؟
  1) 03/0 2) 2/0 3) 20/0 4) 3/0
  31- محلولي داراي سولفوريک اسيد و نيتريک اسيد است. اين محلول نسبت به سولفوريک اسيد 0/2 مولار است. در ضمن مي دانيم که وزن اين دو اسيد در حجم معيني از محلول با يکديگر مساوي است . مولاريته ي نيتريک اسيد در اين محلول کدام است ؟
  1) 0/2 2) 1/4 3) 1/3 4) 1/5
  32- انتظار داريد کدام ماده رسانا باشد ؟
  1) الماس 2) يخ خشک( کربن دي اکسيد جامد) 3) نمک طعام 4) جيوه
  33- در يک ظرف در بسته در دماي ثابت دو بشر يکي داراي 100 ميلي ليتر آب و ديگري داراي 100 ميلي ليتر محلول 2 مولار نمک طعام موجود است. کدام عبارت براي آن درست است ؟
  1) سرعت تبخير آب در هر دو بشر يکسان است.
  2) سرعت مايع شدن بخار آب در هر دو يکسان است .
  3) سرعتتبخير آبدربشر داراي محلول نمک طعام دو برابر سرعت تبخير آب در بشر ديگر است.
  4) سرعت مايع شدن بخار آب در بشر داراي محلول نمک طعام دو برابر سرعت مايعشدن بخار آب در بشر ديگر است.
  34- در کدام مورد پيوندها قطبي اند ، اما مولکول قطبي نيست ؟
  1) SF4 2) NF3 3)‌ SiF4 4) OF2
  35- کدام يک از نمودارهاي زير نمايش درست تغييرات انرژي يونش عناصر Ar,Cl,S,P,Si,Al است ؟
  36- از سوختن ترکيب مجهولي متشکل از «نيتروژن و هيدروژن »‌ با اکسيژن ، نيتريک اکسيد NO و آب توليد مي شود. اين واکنش با نسبت حجمي 4، 5 ، 4 و 6 انجام مي شود . ساده ترين فرمول براي اين ترکيب مجهول کدام است ؟
  1) N2H2 2) N2H4 3) NH4 4) NH3
  37- درجه ي اکسايش فسفر و اکسيژن در Na 2P2O8 به ترتيب کدام است ؟
  1) 7+و2- 2) 5+و2- 3) 3+و1- 4)5+و 1-
  38- بين درجه ي تفکيک محلول 1M از اسيد ضعيف HA (1α ( و محلول همين اسيد وقتي که 10 مرتبه رقيق شود (2α) چه رابطه اي برقرار است ؟( 1α/2α کدام است ؟)
  1)10 0/5 2)10 3) 10 -0/5 4) 10 -1
  39- چگالي الماس از گرافيت بيشتر است و سطح انرژي گرافيت از الماس پايين تر مي باشد. در صنعت کدام دسته از شرايط زير براي تهيه ي الماس از گرافيت مناسبتر است ؟
  C (graphite) C (diamond)
  1) دما و فشار فوق العاده پايين 2) کاتاليزور ،دما وفشار معمولي
  3) دما و فشار فوق العاده بالا 4) کاتاليزور ، دماي بالا و فشار بسيار زياد
  40- اگر يک گرم از يک اسيد قوي يک ظرفيتي از نوع HA را در 100 ميلي ليتر آب حل کنيم ( حجم ثابت است ) PH محلول 0/908 مي شود. جرم مولي اين اسيد کدام است ؟
  1) 81 2) 5/100 3) 63 4) 5/36


  موضوعات مشابه:
  ویرایش توسط manehsan : 22-04-91 در ساعت قبل از ظهر 12:11

 2. اخبار المپیاد را در موبایل دریافت کنید اخبار المپیاد را در موبایل دریافت کنید
 3. 13 کاربر زیر از manehsan عزیز به خاطر این پست مفید تشکر کرده اند .

  bh2ao (08-06-91), crazyboy (11-03-91), Crunk (02-12-91), DanCooper (11-03-91), khalina (11-03-91), kim.kl (11-03-91), M-Mohammadi (11-03-91), Marshall (04-12-92), MA[H]DI (18-09-92), mohamad_javad (11-03-91), moham_mad (11-03-91), pegahmm (15-05-92), sina16 (30-05-92)

 4. #2
  manehsan آواتار ها

  تاریخ عضویت
  1389/11/17
  میانگین پست در روز
  0.45
  نوع دبیرستان
  سمپاد
  پایه‌ی تحصیلی
  دانشجوی کارشناسی
  رشته‌ی المپیاد
  هیچ‌یک!
  نوشته ها
  1,150
  تشکرها
  320
  از این کاربر 723 بار در 385 ارسال تشکر شده است.
  یاد شده
  در 0 پست
  برچسب زده شده
  در 190 تاپیک
  نقل قول شدن
  در 44 پست

  پیش فرض پاسخ : با سلام

  ااااااا! سوال 35 شکل هاش...!


 5. #3
  M-Mohammadi آواتار ها

  تاریخ عضویت
  1390/10/03
  میانگین پست در روز
  1.20
  نوع دبیرستان
  سمپاد
  نام دبیرستان
  فرزانگان
  پایه‌ی تحصیلی
  فارغ التحصیل
  رشته‌ی المپیاد
  شیمی
  نوشته ها
  2,708
  تشکرها
  7,050
  از این کاربر 3,333 بار در 1,348 ارسال تشکر شده است.
  یاد شده
  در 12 پست
  برچسب زده شده
  در 521 تاپیک
  نقل قول شدن
  در 356 پست

  پیش فرض پاسخ : سوالات المپیاد شیمی لیگ پایا 1391

  پاسخ هاشم میذارید؟ یا قراره خودمون اینجا روش بحث کنیم؟


 6. #4
  manehsan آواتار ها

  تاریخ عضویت
  1389/11/17
  میانگین پست در روز
  0.45
  نوع دبیرستان
  سمپاد
  پایه‌ی تحصیلی
  دانشجوی کارشناسی
  رشته‌ی المپیاد
  هیچ‌یک!
  نوشته ها
  1,150
  تشکرها
  320
  از این کاربر 723 بار در 385 ارسال تشکر شده است.
  یاد شده
  در 0 پست
  برچسب زده شده
  در 190 تاپیک
  نقل قول شدن
  در 44 پست

  پیش فرض پاسخ : سوالات المپیاد شیمی لیگ پایا 1391

  هر جور صلاح میدونید.فعلا حلش کنید تا ...


 7. #5
  M-Mohammadi آواتار ها

  تاریخ عضویت
  1390/10/03
  میانگین پست در روز
  1.20
  نوع دبیرستان
  سمپاد
  نام دبیرستان
  فرزانگان
  پایه‌ی تحصیلی
  فارغ التحصیل
  رشته‌ی المپیاد
  شیمی
  نوشته ها
  2,708
  تشکرها
  7,050
  از این کاربر 3,333 بار در 1,348 ارسال تشکر شده است.
  یاد شده
  در 12 پست
  برچسب زده شده
  در 521 تاپیک
  نقل قول شدن
  در 356 پست

  پیش فرض پاسخ : سوالات المپیاد شیمی لیگ پایا 1391

  شما جوابای درست رو دارید؟؟؟ اگه موافقید هر کی حل بکنه و سر جوابها تو این تایپیک بحث کنیم. مثل نهایی و الی و...


 8. #6
  mohamad_javad آواتار ها

  تاریخ عضویت
  1390/05/15
  میانگین پست در روز
  0.12
  نوع دبیرستان
  غیرانتفاعی
  نام دبیرستان
  ضد المپیادان سفلی
  پایه‌ی تحصیلی
  پزشک آینده
  رشته‌ی المپیاد
  شیمی
  نوشته ها
  286
  تشکرها
  46
  از این کاربر 262 بار در 130 ارسال تشکر شده است.
  یاد شده
  در 0 پست
  برچسب زده شده
  در 39 تاپیک
  نقل قول شدن
  در 11 پست

  پیش فرض پاسخ : سوالات المپیاد شیمی لیگ پایا 1391

  wow اینارو چه طور تایپیدی؟؟
  یا cop کردی؟

  اگر تمام دریا ها جوهر شوند تا کلمات پروردگارت را بنویسند تمام آنها خشک میشوند پیش ازآنکه کلمات پروردگارت پایان گیرد

 9. #7
  mohamad_javad آواتار ها

  تاریخ عضویت
  1390/05/15
  میانگین پست در روز
  0.12
  نوع دبیرستان
  غیرانتفاعی
  نام دبیرستان
  ضد المپیادان سفلی
  پایه‌ی تحصیلی
  پزشک آینده
  رشته‌ی المپیاد
  شیمی
  نوشته ها
  286
  تشکرها
  46
  از این کاربر 262 بار در 130 ارسال تشکر شده است.
  یاد شده
  در 0 پست
  برچسب زده شده
  در 39 تاپیک
  نقل قول شدن
  در 11 پست

  پیش فرض پاسخ : سوالات المپیاد شیمی لیگ پایا 1391

  خب جواب بدین
  من که نمیتونم این امتحانای نهایی........................................ ...........................

  اگر تمام دریا ها جوهر شوند تا کلمات پروردگارت را بنویسند تمام آنها خشک میشوند پیش ازآنکه کلمات پروردگارت پایان گیرد

 10. #8
  siavash.f آواتار ها

  تاریخ عضویت
  1391/06/08
  میانگین پست در روز
  0.02
  نوع دبیرستان
  سمپاد
  نام دبیرستان
  شهید بهشتی
  پایه‌ی تحصیلی
  داوطلب کنکور
  رشته‌ی المپیاد
  شیمی
  نوشته ها
  41
  تشکرها
  1
  از این کاربر 24 بار در 16 ارسال تشکر شده است.
  یاد شده
  در 0 پست
  برچسب زده شده
  در 56 تاپیک
  نقل قول شدن
  در 6 پست

  پیش فرض پاسخ : سوالات المپیاد شیمی لیگ پایا 1391

  با سلام.
  عزیز میری سوالا رو کپی می کنی به اسم سوال لیگ می دی بیرون؟پس حق کپی رایت کجا رفته
  دوستان گرامی می تونن برای دانلود سوالات به سایت::: لیگ علمی پایا ::مراجعه کنن.
  در ضمن من تیمم امسال به مرحله بین المللی پایا راه پیدا کرده و سوالایی که ما امتحان دادیم اصلا این ها نبوت! 11. کاربر زیر از siavash.f عزیز به خاطر این پست مفید تشکر کرده است:

  bh2ao (08-06-91)

 12. #9
  iman HN آواتار ها

  تاریخ عضویت
  1390/09/03
  میانگین پست در روز
  0.77
  نوع دبیرستان
  سمپاد
  نام دبیرستان
  شهید بهشتی
  پایه‌ی تحصیلی
  پزشک آینده
  رشته‌ی المپیاد
  شیمی
  نوشته ها
  1,756
  تشکرها
  873
  از این کاربر 2,671 بار در 1,035 ارسال تشکر شده است.
  یاد شده
  در 25 پست
  برچسب زده شده
  در 366 تاپیک
  نقل قول شدن
  در 540 پست

  پیش فرض پاسخ : سوالات المپیاد شیمی لیگ پایا 1391

  داش سیا داشتیم مثلا ما هم گروهی هستیما!
  چرا بقیه رو می خوای ضایع کنی؟ 13. #10
  shalale آواتار ها

  تاریخ عضویت
  1388/07/24
  میانگین پست در روز
  0.03
  نوع دبیرستان
  سمپاد
  نام دبیرستان
  فرزانگان
  پایه‌ی تحصیلی
  داوطلب کنکور
  رشته‌ی المپیاد
  شیمی
  نوشته ها
  105
  تشکرها
  2
  از این کاربر 17 بار در 12 ارسال تشکر شده است.
  یاد شده
  در 0 پست
  برچسب زده شده
  در 1 تاپیک
  نقل قول شدن
  در 0 پست

  پیش فرض پاسخ : سوالات المپیاد شیمی لیگ پایا 1391

  ببخشید لیگ پایا کی تا حالا بین المللی شده؟؟؟؟// مگه واسه بسیج نیس؟؟؟؟؟؟؟؟ کشورای دیگه هم بسیجی دارن؟

  هرچقدر میخواهی متفاوت باش اما بکوش افرادی که با تو متفاوت هستند را تحمل کنی

 14. 2 کاربر زیر از shalale عزیز به خاطر این پست مفید تشکر کرده اند .

  khalina (08-06-91), MEA76 (11-06-91)

صفحه 1 از 2 12 آخرینآخرین

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  

گروه آموزشی و سایت المپیادهای علمی ایران با عنوان "آیریسک" فعالیت خود را از شهریور 1386 به همت جمعی از مدال‌آوران و اساتید المپیاد به صورت مستقل آغاز کرد. گسترش خدمات آیریسک بدان‌جا رسیده که هم‌اکنون در زمینه‌ی اطلاع رسانی، آموزش و برگزاری آزمون‌های آزمایشی المپیادهای علمی در سراسر ایران فعالیت دارد و صدها دبیرستان و هزاران دانش‌پژوه از این خدمات بهره‌مند می‌شوند. تالارهای المپیاد محلی برای پرسش و پاسخ علمی و گفتگوی دانش‌پژوهان ایران با یکدیگر است و توسط ایشان نیز اداره می‌شود و آیریسک تنها هدایت بحث‌ها را بر عهده دارد. اینجا از همت کاربران فهیم قدرت می‌گیرد.

آیریسک در آینه‌ی شبکه‌ها


PostMan By Cultural Forum | Study at Malaysian University
SEO by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.