دانلود دفترچه سوالات و پاسخ تشریحی المپیاد زیست 1395


مرحله اول بیستمین المپیاد زیست شناسی ایران در هفتم بهمن 1395 برگزار شد. دفترچه سوالات و پاسخ تشریحی این آزمون را از اینجا دانلود کنید.

اساتیدی که در تهیه‌ی پاسخ تشریحی همکاری داشته‌اند:

◘ محمدصادق پورجعفری
◘ حسن رخش‌خورشید
◘ امیر غفاری
◘ محسن گلکار
◘ حسین مدهنی


کلمات کلیدی:

المپیاد زیست المپیاد زیست شناسی 1395 دفترچه سوالات المپیاد زیست دانلود المپیاد زیست پاسخ تشریحی المپیاد زیست المپیاد 1395 نتایج المپیاد 1395 کارنامه المپیاد 1395 آیریسک بهترین اساتید المپیاد زیست پاسخ تشریحی المپیاد کلید المپیاد زیست 1395


اشتراک گذاری:

آخرین مطالب مرتبط