فیلم آموزش المپیاد فیزیک - کاربرد ریاضی در فیزیک: حد و مشتق


بخش‌هایی از ریاضی هستند که علاوه بر ورزش ذهنی، در مسایل کاربردی هم پر استفاده هستند. این بخش از ریاضی را ریاضی مهندسی نامیده‌اند و در حل سوالات المپیاد فیزیک هم زیاد استفاده می‌شوند. مطالبی مثل حد و مشتق و کاربردهای آن از این سری هستند.

در سه برنامه‌ای که در ادامه آمده است، ابتدا مفاهیمِ حد را خواهید آموخت و سپس مشتق و کاربردهای آن به شما آموزش داده می‌شود. باز هم همراهِ مهدی متقی‌پور، مدرس المپیاد فیزیک و استاد دانشگاه صنعتی شریف باشید.

 

 

 

 

 

 


کلمات کلیدی:

آموزش المپیاد کلاس المپیاد مهدی متقی پور المپیاد فیزیک فیلم آموزش المپیاد آیریسک المپیادهای علمی ایران حل سوال المپیاد کاربرد ریاضی در فیزیک مشتق و کاربردهای آن حد و پیوستگی


اشتراک گذاری:

آخرین مطالب مرتبط