یکسان شدن بخشنامه المپیاد سلولهای بنیادی با سایر المپیادها


در تاریخ 12 آبان ماه 1395  نشستی پیرامون برگزاری دومین المپیاد ملی سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی با حضور دکتر شجاعی (رئیس مرکز ملی پرورش استعداد درخشان و دانش پژوهان جوان)، دکتر کیهان‌ور (رئیس شورای علمی المپیاد سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی) و دکتر مظفری (معاونت دانش‌پژوهان جوان) برگزار شد.

در این نشست نحوه برگزاری دومین المپیاد سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی به بحث و مذاکره گذاشته شد که طی مذکرات صورت گرفته مقرر شد مرحله دوم المپیاد به صورت بین المللی و با حضور 5 کشور برگزار گردد و ایران به صورت رسمی به عنوان موسس این المپیاد در دنیا مطرح شود. در همین راستا نیز به زودی باشگاه سلول‌های بنیادی در مرکز ملی پرورش تعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان راه اندازی می‌شود. در ادامه دکتر کیهان ور  پیشنهاد یکی شدن بخشنامه‌ی المپیاد ملی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی با سایر المپیاد های هفتگانه مرسوم کشور را مطرح نمود که طی تبادل نظر با دکتر شجاعی و دکتر مظفری این پیشنهاد به تصویب رسید.

با این تصمیم به نظر می‌رسد روند رسمی شدنِ المپیاد سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی با سرعتِ بیشتری پیش رود و شاید در سال‌های نزدیک سهمیه‌‌های کنکور و بنیاد ملی نخبگان برای این رشته نیز در نظر گرفته شود.


کلمات کلیدی:

المپیاد سلولهای بنیادی المپیاد 1395 المپیاد 1396 آیریسک دکتر حسین شجاعی دکتر حسینعلی مظفری دکتر پیمان کیهانور المپیادهای علمی ایران اخبار المپیاد کلاسهای المپیاد المپیادهای علمی ایران منابع المپیاد 1395


اشتراک گذاری:

آخرین مطالب مرتبط