ویژه‌های آیریسک

کارت‌آزمون‌ها، محصولات آموزشی و بسته‌های ویژه‌ی المپیاد

جستجو

نمایش: لیست / شبکه
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
کیف المپیاد ریاضی دانش‌پژوهان جوان
بسته‌ی ویژه‌ی المپیاد ریاضی انتشارات دانش‌پژوهان جوان در سال 1396دارای کتاب‌های زیر است. ردیف کتاب ..
141,000 تومان
مبنی بر 1 نظر
کیف المپیاد زیست دانش‌پژوهان جوان
بسته‌ی ویژه‌ی المپیاد زیست‌شناسی انتشارات دانش‌پژوهان جوان در سال 1396شامل کتاب‌های زیر است: ردیف کت..
195,000 تومان
مبنی بر 10 نظر
کیف المپیاد شیمی دانش‌پژوهان جوان
بسته‌ی ویژه‌ی المپیاد شیمی انتشارات دانش‌پژوهان جوان در سال 1395 دارای کتب زیر است: ردیف کتاب ..
103,000 تومان
مبنی بر 3 نظر
کیف المپیاد فیزیک دانش‌پژوهان جوان
بسته‌ی ویژه‌ی المپیاد فیزیک انتشارات دانش‌پژوهان جوان در سال 1396شامل کتب زیر است: ردیف کتاب ..
140,000 تومان
مبنی بر 5 نظر
کیف المپیاد نجوم دانش‌پژوهان جوان
بسته‌ی ویژه‌ی المپیاد نجوم انتشارات دانش‌پژوهان جوان در سال 1396شامل کتاب‌های زیر است: ردیف کتاب ..
156,800 تومان
مبنی بر 3 نظر
کیف المپیاد کامپیوتر دانش‌پژوهان جوان
بسته‌ی ویژه‌ی المپیاد کامپیوتر انتشارات دانش‌پژوهان جوان در سال1396شامل کتاب‌های زیر است: ردیف کتاب ..
58,400 تومان
payment
پشتیبان: المپیادهای علمی ایران
فروشگاه کتاب المپیاد آیریسک © 2017