کیف‌های المپیاد

نمایش: لیست / شبکه
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
کیف المپیاد ریاضی دانش‌پژوهان جوان
بسته‌ی ویژه‌ی المپیاد ریاضی انتشارات دانش‌پژوهان جوان در سال 1396دارای کتاب‌های زیر است. ردیف کتاب ..
123,000 تومان
مبنی بر 1 نظر
کیف المپیاد زیست دانش‌پژوهان جوان
بسته‌ی ویژه‌ی المپیاد زیست‌شناسی انتشارات دانش‌پژوهان جوان در سال 1396شامل کتاب‌های زیر است: ردیف کت..
150,000 تومان
مبنی بر 7 نظر
کیف المپیاد شیمی دانش‌پژوهان جوان
بسته‌ی ویژه‌ی المپیاد شیمی انتشارات دانش‌پژوهان جوان در سال 1395 دارای کتب زیر است: ردیف کتاب ..
129,500 تومان
مبنی بر 3 نظر
کیف المپیاد فیزیک دانش‌پژوهان جوان
بسته‌ی ویژه‌ی المپیاد فیزیک انتشارات دانش‌پژوهان جوان در سال 1396شامل کتب زیر است: ردیف کتاب ..
128,300 تومان
مبنی بر 5 نظر
کیف المپیاد نجوم دانش‌پژوهان جوان
بسته‌ی ویژه‌ی المپیاد نجوم انتشارات دانش‌پژوهان جوان در سال 1396شامل کتاب‌های زیر است: ردیف کتاب ..
156,800 تومان
مبنی بر 3 نظر
کیف المپیاد کامپیوتر دانش‌پژوهان جوان
بسته‌ی ویژه‌ی المپیاد کامپیوتر انتشارات دانش‌پژوهان جوان در سال1396شامل کتاب‌های زیر است: ردیف کتاب ..
58,400 تومان
کیف مرحله دوم المپیاد ریاضی دانش پژوهان جوان
بسته ویژه ی المپیاد مرحله دوم ریاضی انتشارات دانش پژوهان جوان در سال 1396 دارای کتب زیر می باشد: نام کتاب قیمت پشت جلد..
75,600 تومان
کیف مرحله دوم المپیاد زیست  دانش پژوهان جوان
بسته  ویژه ی المپیاد مرحله دوم زیست انتشارات دانش پژوهان جوان در سال 1396دارای کتب زیر است : نام کتاب قیمت پشت جل..
116,200 تومان
کیف مرحله دوم المپیاد شیمی دانش پژوهان جوان
بسته ویژه ی المپیاد مرحله دوم شیمی انتشارات دانش پژوهان جوان در سال 1396 دارای کتب زیر است: نام کتاب قیمت پشت جلد ..
81,100 تومان
کیف مرحله دوم المپیاد فیزیک دانش پژوهان جوان
بسته ویژه ی المپیاد مرحله دوم فیزیک انتشارات دانش پژوهان جوان در سال 1396دارای کتب زیر می باشد: نام کتاب قیمت پشت جلد ..
86,600 تومان
کیف مرحله دوم المپیاد نجوم دانش پژوهان جوان
بسته ویژه ی المپیاد مرحله دوم نجوم انتشارات دانش پژوهان جوان در سال 1393 دارای کتب زیر می باشد: نام کتاب قیمت پشت جلد ..
93,300 تومان
payment
پشتیبان: المپیادهای علمی ایران
فروشگاه کتاب المپیاد آیریسک © 2017