بهترین زمان برای المپیاد،
سال‌های نهم و دهم است
با آیریسک از اولین قدم تا آخرش باهاتیم!

آیریسک از شهریور ۱۳۸۶ تا الآن نیازهای بچه‌های المپیادی ایران رو شناسایی کرده و براشون بهترین راه‌کارها رو داره. در طول این مدت هزاران مدال کشوری و جهانی به دست بچه‌های آیریسکی رسیده و خوشحالیم که هر روز بهتر از روز قبل پیش می‌ریم.

[ultimate_info_banner banner_title=”المپیاد چیست؟” banner_desc=”همه نکات مسیر المپیاد” button_text=”دنبال کن” button_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.irysc.com%2F%25D9%2581%25D8%25B1%25D9%2587%25D9%2586%25DA%25AF%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%2587-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D9%25BE%25DB%258C%25D8%25A7%25D8%25AF%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2585%25DB%258C%2F|target:_blank”]
[ultimate_info_banner banner_title=”فرهنگنامه المپیادهای علمی” banner_desc=”«اگه هنوز با المپیاد و مسیر آن آشنا نیستی، حتماً اینجا رو ببین و لینک رشته‌هایی که علاقه داری رو دنبال کن»” button_text=”ورود به فرهنگنامه المپیادهای علمی ایران” button_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.irysc.com%2F%25d9%2581%25d8%25b1%25d9%2587%25d9%2586%25da%25af%25d9%2586%25d8%25a7%25d9%2585%25d9%2587-%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%2585%25d9%25be%25db%258c%25d8%25a7%25d8%25af%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25b9%25d9%2584%25d9%2585%25db%258c%2F|target:_blank”]
برای المپیادی شدن علاقه و تلاش خیلی مهمه، طلایی شدی یا نه، از مسیرت لذت ببر
آیریسک تا سال 1402