معرفی کتاب 250 مساله ترکیبیات


مهم‌ترین هدف این کتاب کمک به دانش‌ آموزانی است که به‌ تازگی مطالعه‌ برای المپیاد را شروع کرده‌اند و می‌خواهند خود را برای شرکت در آزمون مرحله‌ی اول المپیاد ریاضی آماده کنند. شمارش، استقرا، اصل لانه‌ کبوتری، اصل شمول و عدم شمول و روابط بازگشتی مباحثی هستند...