تیم المپیاد شیمی ایران در مسابقات جهانی ویتنام 2014


پس از تلاش فراوان دانش‌پژوهان سراسر کشور و پایان یافتن مسابقه‌ای بزرگ که از سال 1391 آغاز شده بود، تیم‌های اعزامی ایران به المپیاد جهانی شیمی ویتنام (شهر Hanoi) در سال 1393 (2014 میلادی) اعلام گردید. این دوره از مسابقات از 29 تیر تا 7 مردادماه سال جاری برگزار می‌گردد و برای کسب...

تیم المپیاد کامپیوتر ایران در مسابقات جهانی تایوان 2014


پس از تلاش فراوان دانش‌پژوهان سراسر کشور و پایان یافتن مسابقه‌ای بزرگ که از سال 1391 آغاز شده بود، تیم‌های اعزامی ایران به المپیاد جهانی کامپیوتر تایوان (شهر Type) در سال 1393 (2014 میلادی) اعلام گردید. این دوره از مسابقات از 22 تا 29 تیرماه سال جاری برگزار می‌گردد و برای کسب...

تیم المپیاد نجوم و اخترفیزیک ایران در مسابقات جهانی رومانی 2014


پس از تلاش فراوان دانش‌پژوهان سراسر کشور و پایان یافتن مسابقه‌ای بزرگ که از سال 1391 آغاز شده بود، تیم‌های اعزامی ایران به المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک رومانی (شهر Suceava) در سال 1393 (2014 میلادی) اعلام گردید. این دوره از مسابقات از 10 تا 19 مردادماه سال جاری برگزار می‌گردد...

تیم المپیاد زیست شناسی ایران در مسابقات جهانی اندونزی 2014


پس از تلاش فراوان دانش‌پژوهان سراسر کشور و پایان یافتن مسابقه‌ای بزرگ که از سال 1391 آغاز شده بود، تیم اعزامی ایران به المپیاد جهانی زیست شناسی اندونزی (شهر Bali) در سال 1393 (2014 میلادی) اعلام گردید. این دوره از مسابقات از 15 تا 22 تیرماه سال جاری برگزار می‌گردد و برای کسب...

تیم المپیاد فیزیک ایران در مسابقات جهانی قزاقستان 2014


پس از تلاش فراوان دانش‌پژوهان سراسر کشور و پایان یافتن مسابقه‌ای بزرگ که از سال 1391 آغاز شده بود، تیم اعزامی ایران به المپیاد جهانی فیزیک قزاقستان (شهر Astana) در سال 1393 (2014 میلادی) اعلام گردید. این دوره از مسابقات از 16 تا 24 تیرماه سال جاری برگزار می‌گردد و برای کسب اطلاعات...

تیم المپیاد ریاضی ایران در مسابقات جهانی آفریقای جنوبی 2014


پس از تلاش فراوان دانش‌پژوهان سراسر کشور و پایان یافتن مسابقه‌ای بزرگ که از سال 1391 آغاز شده بود، تیم اعزامی ایران به المپیاد جهانی ریاضی آفریقای جنوبی (شهر Cape Town) در سال 1393 (2014 میلادی) اعلام گردید. این دوره از مسابقات از 12 تا 22 تیرماه سال جاری برگزار می‌گردد و برای کسب...