نتایج ایران در المپیادهای جهانی 2015


مثل هر سال با فرا رسیدن تابستان، تیم‌های المپیاد ایران به مسابقات جهامی اعزام می‌شوند تا در رقابتی بزرگ و بین‌المللی نتیجه‌ی سال‌ها تلاش دانش‌پژوهان ایرانی در هر رشته مشخص شود. این محک علاوه بر توانایی فردی، قدرت برنامه‌ریزی و آموزش کشورها را در علوم پایه...

تیم‌های المپیاد نجوم ایران در مسابقات جهانی 2015 اندونزی


پس از تلاش فراوان دانش‌پژوهان سراسر کشور و پایان یافتن مسابقه‌ای بزرگ که از سال 1392 آغاز شده بود، تیم‌های اعزامی ایران به المپیاد جهانی نجوم اندونزی (شهر جاوه) در سال 1394 (2015 میلادی) اعلام گردید. این دوره از مسابقات از 4 تا 13 مرداد سال جاری برگزار می‌گردد و برای کسب...

تیم المپیاد ریاضی ایران در مسابقات جهانی 2015 تایلند


پس از تلاش فراوان دانش‌پژوهان سراسر کشور و پایان یافتن مسابقه‌ای بزرگ که از سال 1392 آغاز شده بود، تیم‌های اعزامی ایران به المپیاد جهانی ریاضی تایلند (شهر جیانگ‌مای) در سال 1394 (2015 میلادی) اعلام گردید. این دوره از مسابقات از 13 تا 25 تیرماه سال جاری برگزار می‌گردد و...

تیم المپیاد زیست شناسی ایران در مسابقات جهانی 2015 دانمارک


پس از تلاش فراوان دانش‌پژوهان سراسر کشور و پایان یافتن مسابقه‌ای بزرگ که از سال 1392 آغاز شده بود، تیم‌های اعزامی ایران به المپیاد جهانی زیست شناسی دانمارک (شهر آرهاوس) در سال 1394 (2015 میلادی) اعلام گردید. این دوره از مسابقات از 21 تا 28 تیرماه سال جاری برگزار می‌گردد و...

تیم المپیاد فیزیک ایران در مسابقات جهانی هندوستان 2015


پس از تلاش فراوان دانش‌پژوهان سراسر کشور و پایان یافتن مسابقه‌ای بزرگ که از سال 1392 آغاز شده بود، تیم اعزامی ایران به المپیاد جهانی فیزیک هندوستان (شهر بمبئی) در سال 1394 (2015 میلادی) اعلام گردید. این دوره از مسابقات از 14 تا 21 تیرماه سال جاری برگزار می‌گردد و برای کسب...

تیم المپیاد کامپیوتر ایران در مسابقات جهانی قزاقستان 2015


پس از تلاش فراوان دانش‌پژوهان سراسر کشور و پایان یافتن مسابقه‌ای بزرگ که از سال 1392 آغاز شده بود، تیم‌های اعزامی ایران به المپیاد جهانی کامپیوتر قزاقستان (شهر آلماتی) در سال 1394 (2015 میلادی) اعلام گردید. این دوره از مسابقات از 4 تا 11 مردادماه سال جاری برگزار می‌گردد و...

تیم المپیاد شیمی ایران در مسابقات جهانی آذربایجان 2015


پس از تلاش فراوان دانش‌پژوهان سراسر کشور و پایان یافتن مسابقه‌ای بزرگ که از سال 1392 آغاز شده بود، تیم‌های اعزامی ایران به المپیاد جهانی شیمی آذربایجان (شهر باکو) در سال 1394 (2015 میلادی) اعلام گردید. این دوره از مسابقات از 29 تیر تا 7 مردادماه سال جاری برگزار می‌گردد و...