تیم المپیاد ریاضی ایران در مسابقات جهانی چین 2016


پس از تلاش فراوان دانش‌پژوهان سراسر کشور و پایان یافتن مسابقه‌ای بزرگ که از سال 1393 آغاز شده بود، تیم‌های اعزامی ایران به المپیاد جهانی ریاضی چین (شهر هنگ کنگ) در سال 1395 (2016 میلادی) اعلام گردید. این دوره از مسابقات از 16 تا 26 تیرماه سال جاری برگزار می‌گردد و برای کسب...

تیم المپیاد زیست ایران در مسابقات جهانی ویتنام 2016


پس از تلاش فراوان دانش‌پژوهان سراسر کشور و پایان یافتن مسابقه‌ای بزرگ که از سال 1393 آغاز شده بود، تیم‌های اعزامی ایران به المپیاد جهانی زیست‌شناسی ویتنام (شهر هانوی) در سال 1395 (2016 میلادی) اعلام گردید. این دوره از مسابقات از 27 تیر تا 3 مردادماه سال جاری برگزار...

تیم المپیاد کامپیوتر ایران در مسابقات جهانی روسیه 2016


پس از تلاش فراوان دانش‌پژوهان سراسر کشور و پایان یافتن مسابقه‌ای بزرگ که از سال 1393 آغاز شده بود، تیم‌های اعزامی ایران به المپیاد جهانی کامپیوتر روسیه (شهر کازان) در سال 1395 (2016 میلادی) اعلام گردید. این دوره از مسابقات از 22 تا 29 مردادماه سال جاری برگزار می‌گردد و برای...

تیم المپیاد فیزیک ایران در مسابقات جهانی سوئیس 2016


پس از تلاش فراوان دانش‌پژوهان سراسر کشور و پایان یافتن مسابقه‌ای بزرگ که از سال 1393 آغاز شده بود، تیم‌های اعزامی ایران به المپیاد جهانی شیمی سوئیس (شهر لیختن‌اشتاین) در سال 1395 (2016 میلادی) اعلام گردید. این دوره از مسابقات از 21 تا 27 تیرماه سال جاری برگزار می‌گردد و...

تیم المپیاد شیمی ایران در مسابقات جهانی گرجستان 2016


پس از تلاش فراوان دانش‌پژوهان سراسر کشور و پایان یافتن مسابقه‌ای بزرگ که از سال 1393 آغاز شده بود، تیم‌های اعزامی ایران به المپیاد جهانی شیمی گرجستان (شهر تفلیس) در سال 1395 (2016 میلادی) اعلام گردید. این دوره از مسابقات از 2 تا 11 مردادماه سال جاری برگزار می‌گردد و برای کسب...