شاخه: اصلی/المپیاد شیمی/سوالات طبقه بندي شدهمرتب سازی فایلها بر اساس : عنوان (A\D) تاریخ (A\D) امتیاز (A\D) محبوبیت (A\D)
حالت مرتب سازی کنونی: عنوان (از ا تا ي)


  المپیاد شیمی آمریکا - کانادا - استرالیا (فصل سوم شیمی3) 
شرح: سوالات طبقه بندی شده المپیادهای شیمی آمریکا ، کانادا و استرالیا از سال 1987 تا سال 2006 به صورت طبقه بندی شده.\r\nآخرین ویرایش در شهریور 1389 انجام شده است.
نسخه: PDF - RAR اندازه فایل: 1.10 MB
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 21 شهريور، 1389 دریافت برنامه : 3229
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات

  سوالات الکتروشیمی در المپیادهای ایران 
شرح: سوالات الکتروشیمی که در المپیادهای ایران مطرح شده است.
نسخه: PDF اندازه فایل: 1.68 MB
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 11 بهمن، 1394 دریافت برنامه : 787
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات

  سوالات اسید و باز در المپیادهای ایران 
شرح: سوالات مبحث اسید و باز که در المپیادهای شیمی ایران مطرح شده است.
نسخه: PDF اندازه فایل: 1.62 MB
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 11 بهمن، 1394 دریافت برنامه : 809
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات

  سوالات تعادل در المپیادهای ایران 
شرح: سوالات مبحث تعادل که در المپیادهای شیمی ایران مطرح شده است.
نسخه: PDF اندازه فایل: 1.64 MB
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 11 بهمن، 1394 دریافت برنامه : 735
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات

  سوالات سینتیک در المپیادهای ایران 
شرح: سوالات طبقه‌بندی شده از مبحث سینتیک در المپیادهای شیمی ایران
نسخه: PDF اندازه فایل: 1.00 MB
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 11 بهمن، 1394 دریافت برنامه : 958
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات

  سوالات طبقه بندی شده فصل چهارم شيمي (2) سري اول  پربیننده ترینها
شرح: اين سري از سوالات شامل 99 پرسش چهارگزينه‌اي به همراه پاسخنامه كليدي مي‌باشد.\r\nآخرین ویرایش در شهریور 89 انجام گرفته است.
نسخه: PDF - RAR اندازه فایل: 605.47 Kb
اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 29 شهريور، 1386 دریافت برنامه : 6841
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات

  سوالات طبقه بندی شده فصل پنجم شيمي (2) سري اول  پربیننده ترینها
شرح: اين سري از سوالات شامل 66 پرسش چهارگزينه‌اي به همراه پاسخنامه كليدي مي‌باشد.\r\nآ[رین ویرایش در شهریور 89 انجام گرفته است.
نسخه: PDF - RAR اندازه فایل: 732.42 Kb
اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 29 شهريور، 1386 دریافت برنامه : 5618
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات

  سوالات طبقه بندی شده فصل اول و دوم شيمي (2) سري سوم 
شرح: این فایل حاوی 69 پرسش چهار گزینه ای به همراه پاسخ کلیدی میباشد.\r\nآخرین ویرایش در شهریور 89 انجام شده است.
نسخه: PDF - RAR اندازه فایل: 507.81 Kb
اضافه شده در تاريخ : جمعه، 19 شهريور، 1389 دریافت برنامه : 4728
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات

  سوالات طبقه بندی شده فصل سوم شيمي (2) سري اول  پربیننده ترینها
شرح: اين سري از سوالات شامل 82 پرسش چهارگزينه‌اي به همراه پاسخنامه كليدي مي‌باشد.\r\nآخرین ویرایش در شهریور 89 انجام شده است.
نسخه: PDF - RAR اندازه فایل: 571.29 Kb
اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 29 شهريور، 1386 دریافت برنامه : 5126
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات

  سوالات طبقه بندی شده خواص تناوبی سری اول  پربیننده ترینها
شرح: اين سري از سوالات شامل 88 پرسش چهارگزينه‌اي به همراه پاسخنامه كليدي مي‌باشد.\\r\\nآخرین ویرایش در شهریور 89 انجام شده است.
نسخه: PDF - RAR اندازه فایل: 620.12 Kb
اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 29 شهريور، 1386 دریافت برنامه : 6511
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیاتانتخاب صفحه:   [ << صفح قبل ] 1 2 3   [ صفحه بعد >> ]