شاخه: اصلی/المپیاد شیمی/سوالات طبقه بندي شدهمرتب سازی فایلها بر اساس : عنوان (A\D) تاریخ (A\D) امتیاز (A\D) محبوبیت (A\D)
حالت مرتب سازی کنونی: محبوبیت (کمترین به بیشترین)


  سوالات تعادل در المپیادهای ایران 
شرح: سوالات مبحث تعادل که در المپیادهای شیمی ایران مطرح شده است.
نسخه: PDF اندازه فایل: 1.64 MB
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 11 بهمن، 1394 دریافت برنامه : 735
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات

  سوالات الکتروشیمی در المپیادهای ایران 
شرح: سوالات الکتروشیمی که در المپیادهای ایران مطرح شده است.
نسخه: PDF اندازه فایل: 1.68 MB
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 11 بهمن، 1394 دریافت برنامه : 787
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات

  سوالات اسید و باز در المپیادهای ایران 
شرح: سوالات مبحث اسید و باز که در المپیادهای شیمی ایران مطرح شده است.
نسخه: PDF اندازه فایل: 1.62 MB
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 11 بهمن، 1394 دریافت برنامه : 809
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات

  سوالات سینتیک در المپیادهای ایران 
شرح: سوالات طبقه‌بندی شده از مبحث سینتیک در المپیادهای شیمی ایران
نسخه: PDF اندازه فایل: 1.00 MB
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 11 بهمن، 1394 دریافت برنامه : 958
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات

  المپیاد شیمی آمریکا - کانادا - استرالیا (فصل سوم شیمی3) 
شرح: سوالات طبقه بندی شده المپیادهای شیمی آمریکا ، کانادا و استرالیا از سال 1987 تا سال 2006 به صورت طبقه بندی شده.\r\nآخرین ویرایش در شهریور 1389 انجام شده است.
نسخه: PDF - RAR اندازه فایل: 1.10 MB
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 21 شهريور، 1389 دریافت برنامه : 3229
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات

  المپیاد شیمی آمریکا - کانادا - استرالیا (فصل دوم شیمی3) 
شرح: سوالات طبقه بندی شده المپیادهای شیمی آمریکا ، کانادا و استرالیا از سال 1987 تا سال 2006 به صورت طبقه بندی شده.\r\nآخرین ویرایش در شهریور 1389 انجام شده است.
نسخه: PDF - RAR اندازه فایل: 1.34 MB
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 21 شهريور، 1389 دریافت برنامه : 3399
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات

  المپیاد شیمی آمریکا - کانادا - استرالیا (فصل سوم شیمی 2) 
شرح: سوالات طبقه بندی شده المپیادهای شیمی آمریکا ، کانادا و استرالیا از سال 1987 تا سال 2006 به صورت طبقه بندی شده.\r\nآخرین ویرایش در شهریور 1389 انجام شده است.
نسخه: PDF - RAR اندازه فایل: 820.31 Kb
اضافه شده در تاريخ : جمعه، 19 شهريور، 1389 دریافت برنامه : 3560
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات

  المپیاد شیمی آمریکا - کانادا - استرالیا (فصل پنجم شیمی 2) 
شرح: سوالات طبقه بندی شده المپیادهای شیمی آمریکا ، کانادا و استرالیا از سال 1987 تا سال 2006 به صورت طبقه بندی شده.\r\nآخرین ویرایش در شهریور 1389 انجام شده است.
نسخه: PDF - RAR اندازه فایل: 1.14 MB
اضافه شده در تاريخ : جمعه، 19 شهريور، 1389 دریافت برنامه : 3799
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات

  المپیاد شیمی آمریکا - کانادا - استرالیا (فصل دوم شیمی 2) 
شرح: سوالات طبقه بندی شده المپیادهای شیمی آمریکا ، کانادا و استرالیا از سال 1987 تا سال 2006 به صورت طبقه بندی شده.\r\nآخرین ویرایش در شهریور 1389 انجام شده است.
نسخه: PDF - RAR اندازه فایل: 1.05 MB
اضافه شده در تاريخ : جمعه، 19 شهريور، 1389 دریافت برنامه : 3979 امتیاز: 9.0 (1 رای دهید )
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات

  المپیاد شیمی آمریکا - کانادا - استرالیا (فصل چهارم شیمی2) 
شرح: سوالات طبقه بندی شده المپیادهای شیمی آمریکا ، کانادا و استرالیا از سال 1987 تا سال 2006 به صورت طبقه بندی شده.\r\nآخرین ویرایش در شهریور 1389 انجام شده است.
نسخه: PDF - RAR اندازه فایل: 1.72 MB
اضافه شده در تاريخ : جمعه، 19 شهريور، 1389 دریافت برنامه : 4233 امتیاز: 9.0 (1 رای دهید )
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیاتانتخاب صفحه: 1 2 3   [ صفحه بعد >> ]