شاخه: اصلی/المپیاد شیمی/سوالات طبقه بندي شدهمرتب سازی فایلها بر اساس : عنوان (A\D) تاریخ (A\D) امتیاز (A\D) محبوبیت (A\D)
حالت مرتب سازی کنونی: عنوان (از ي تا ا )


  سوالات طبقه بندی شده ساختار اتم سری دوم  پربیننده ترینها
شرح: اين سري از سوالات شامل 54 پرسش چهارگزينه‌اي به همراه پاسخنامه كليدي مي‌باشد.\\r\\nآخرین ویرایش در شهریور 89 انجام شده است.
نسخه: PDF - RAR اندازه فایل: 413.09 Kb
اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 29 شهريور، 1386 دریافت برنامه : 9758
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات

  سوالات طبقه بندی شده ساختار اتم سری اول  پربیننده ترینها
شرح: اين سري از سوالات شامل 50 پرسش چهارگزينه‌اي مي‌باشد كه پاسخ كليدي نيز براي آنها تهيه شده است.\\r\\nآخرین ویرایش در شهریور 89 اجام شده است.
نسخه: PDF - RAR اندازه فایل: 444.34 Kb
اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 29 شهريور، 1386 دریافت برنامه : 9343 امتیاز: 3.0 (3 تعداد آراء)
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات

  سوالات طبقه بندی شده خواص تناوبی سری اول  پربیننده ترینها
شرح: اين سري از سوالات شامل 88 پرسش چهارگزينه‌اي به همراه پاسخنامه كليدي مي‌باشد.\\r\\nآخرین ویرایش در شهریور 89 انجام شده است.
نسخه: PDF - RAR اندازه فایل: 620.12 Kb
اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 29 شهريور، 1386 دریافت برنامه : 6511
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات

  سوالات طبقه بندی شده فصل سوم شيمي (2) سري اول  پربیننده ترینها
شرح: اين سري از سوالات شامل 82 پرسش چهارگزينه‌اي به همراه پاسخنامه كليدي مي‌باشد.\r\nآخرین ویرایش در شهریور 89 انجام شده است.
نسخه: PDF - RAR اندازه فایل: 571.29 Kb
اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 29 شهريور، 1386 دریافت برنامه : 5126
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات

  سوالات طبقه بندی شده فصل اول و دوم شيمي (2) سري سوم 
شرح: این فایل حاوی 69 پرسش چهار گزینه ای به همراه پاسخ کلیدی میباشد.\r\nآخرین ویرایش در شهریور 89 انجام شده است.
نسخه: PDF - RAR اندازه فایل: 507.81 Kb
اضافه شده در تاريخ : جمعه، 19 شهريور، 1389 دریافت برنامه : 4728
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات

  سوالات طبقه بندی شده فصل پنجم شيمي (2) سري اول  پربیننده ترینها
شرح: اين سري از سوالات شامل 66 پرسش چهارگزينه‌اي به همراه پاسخنامه كليدي مي‌باشد.\r\nآ[رین ویرایش در شهریور 89 انجام گرفته است.
نسخه: PDF - RAR اندازه فایل: 732.42 Kb
اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 29 شهريور، 1386 دریافت برنامه : 5618
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات

  سوالات طبقه بندی شده فصل چهارم شيمي (2) سري اول  پربیننده ترینها
شرح: اين سري از سوالات شامل 99 پرسش چهارگزينه‌اي به همراه پاسخنامه كليدي مي‌باشد.\r\nآخرین ویرایش در شهریور 89 انجام گرفته است.
نسخه: PDF - RAR اندازه فایل: 605.47 Kb
اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 29 شهريور، 1386 دریافت برنامه : 6841
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات

  سوالات سینتیک در المپیادهای ایران 
شرح: سوالات طبقه‌بندی شده از مبحث سینتیک در المپیادهای شیمی ایران
نسخه: PDF اندازه فایل: 1.00 MB
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 11 بهمن، 1394 دریافت برنامه : 958
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات

  سوالات تعادل در المپیادهای ایران 
شرح: سوالات مبحث تعادل که در المپیادهای شیمی ایران مطرح شده است.
نسخه: PDF اندازه فایل: 1.64 MB
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 11 بهمن، 1394 دریافت برنامه : 735
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات

  سوالات اسید و باز در المپیادهای ایران 
شرح: سوالات مبحث اسید و باز که در المپیادهای شیمی ایران مطرح شده است.
نسخه: PDF اندازه فایل: 1.62 MB
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 11 بهمن، 1394 دریافت برنامه : 809
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیاتانتخاب صفحه: 1 2 3   [ صفحه بعد >> ]