شاخه: اصلی/المپياد ادبی/مرحله‌ اولمرتب سازی فایلها بر اساس : عنوان (A\D) تاریخ (A\D) امتیاز (A\D) محبوبیت (A\D)
حالت مرتب سازی کنونی: عنوان (از ا تا ي)


  بیست و نهمین المپیاد ادبی ایران 
شرح: دفترچه سوالات و کلید بیست و نهمین المپیاد ادبی ایران که در بهمن 1394 برگزار شده است.
نسخه: PDF اندازه فایل: 647.46 Kb
اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 3 اسفند، 1394 دریافت برنامه : 2334
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات

  بیست و هفتمین المپیاد ادبی - 1392 
شرح: سوالات و پاسخ تشريحي مرحله‌ی اول دوره 27 المپياد ادبي ايران. اين دوره در سال 1392 برگزار شده است.
نسخه: PDF-RAR اندازه فایل: 712.89 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 7 اسفند، 1392 دریافت برنامه : 2785
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات

  بیست و ششمین المپیاد ادبی - 1391 
شرح: سوالات و پاسخ تشريحي مرحله‌ی اول دوره 26 المپياد ادبي ايران. اين دوره در سال 1391 برگزار شده است.
نسخه: PDF اندازه فایل: 424.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 6 اسفند، 1391 دریافت برنامه : 2395
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات