شاخه: اصلی/المپياد ادبی/مرحله دوممرتب سازی فایلها بر اساس : عنوان (A\D) تاریخ (A\D) امتیاز (A\D) محبوبیت (A\D)
حالت مرتب سازی کنونی: عنوان (از ا تا ي)


  مرحله دوم المپیاد ادبی 1392 
شرح: دفترچه سوالات و پاسخنامه ارایه شده توسط باشگاه دانش پزوهان جوان برای مرحله دوم المپیاد ادبی سال 1392
نسخه: RAR-PDF اندازه فایل: 449.22 Kb
اضافه شده در تاريخ : جمعه، 20 ارديبهشت، 1392 دریافت برنامه : 1704
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات

  مرحله دوم المپیاد ادبی 1394 
شرح: سوالات مرحله‌ی دوم المپیاد ادبی ایران در سال 1394 به همراه پاسخ تشریحی کمیته‌ی ادبی ایران
نسخه: PDF اندازه فایل: 410.16 Kb
اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 22 ارديبهشت، 1394 دریافت برنامه : 2317
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات

  مرحله دوم المپیاد ادبی 1395 
شرح: دفترچه سوالات، پاسخ کلیدی و پاسخ تشریحی بیست و نهمین المپیاد ادبی که در سال 1395 برگزار شده است.
نسخه: PDF اندازه فایل: 3.06 MB
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 19 ارديبهشت، 1395 دریافت برنامه : 3678
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات

  مرحله دوم المپیاد ادبی 1397 
شرح: دفترچه سوالات و پاسخ کلیدی مرحله‌ی دوم سی و یکمین المپیاد ادبی
نسخه: PDF اندازه فایل: 3.60 MB
اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 3 خرداد، 1397 دریافت برنامه : 1578
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات

  مرحله دوم المپیاد ادبی سال 1398 
شرح: دفترچه سؤالات مرحله دوم المپیاد ادبی که در اردیبهشت سال 1398 برگزار شده است.
نسخه: PDF اندازه فایل: 671.88 Kb
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 29 ارديبهشت، 1398 دریافت برنامه : 387
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات