شاخه: اصلی/نشریه، پوستر و بولتن/آکادمی المپیاد دانستنیهامرتب سازی فایلها بر اساس : عنوان (A\D) تاریخ (A\D) امتیاز (A\D) محبوبیت (A\D)
حالت مرتب سازی کنونی: عنوان (از ا تا ي)


  آکادمی المپیاد دانستنیها (114) 
شرح: مطالب آکادمی المپیاد 114 که در نیمه‌ی اول مهرماه 1393 در نشریه‌ی دانستنیها منتشر شده است.
نسخه: PDF - RAR اندازه فایل: 2.56 MB
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 26 مهر، 1393 دریافت برنامه : 975 امتیاز: 10.0 (1 رای دهید )
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات

  آکادمی المپیاد دانستنیها (115) 
شرح: مطالب آکادمی المپیاد 114 که در نیمه‌ی دوم مهرماه 1393 در نشریه‌ی دانستنیها منتشر شده است.
نسخه: PDF - RAR اندازه فایل: 2.23 MB
اضافه شده در تاريخ : جمعه، 9 آبان، 1393 دریافت برنامه : 532
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات

  آکادمی المپیاد دانستنیها (116) 
شرح: با دانلود این فایل می‌توانید صفحات مربوط به سومین آکادمی المپیاد ماهنامه‌ی دانستنیها را دریافت کنید.
نسخه: PDF - RAR اندازه فایل: 1.19 MB
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 24 آبان، 1393 دریافت برنامه : 476
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات

  آکادمی المپیاد دانستنیها (117) 
شرح: مطالب آکادمی المپیاد 117 که در نیمه‌ی اول آذرماه 1393 در نشریه‌ی دانستنیها منتشر شده است.
نسخه: PDF - RAR اندازه فایل: 544.92 Kb
اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 10 آذر، 1393 دریافت برنامه : 468
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات

  آکادمی المپیاد دانستنیها (118) 
شرح: مطالب خواندنی المپیادی و مشاوره و برنامه‌ریزی در مجله‌ی شماره‌ی 118 (نیمه‌ی اول آذر 1393) دانستنیها که توسط آیریسک نوشته شده است.
نسخه: PDF - RAR اندازه فایل: 1.57 MB
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 24 دي، 1393 دریافت برنامه : 220
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات

  آکادمی المپیاد دانستنیها (119) 
شرح: مطالب آکادمی المپیاد 119 که در نیمه‌ی دوم آبان 1393 در نشریه‌ی دانستنیها منتشر شده است.
نسخه: PDF - RAR اندازه فایل: 1.49 MB
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 21 دي، 1393 دریافت برنامه : 229
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات

  آکادمی المپیاد دانستنیها (120) 
شرح: مطالب آکادمی المپیاد 120 که در 6 دی 1393 در نشریه‌ی دانستنیها منتشر شده است.
نسخه: PDF - RAR اندازه فایل: 556.64 Kb
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 21 دي، 1393 دریافت برنامه : 274
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات

  آکادمی المپیاد دانستنیها (121) 
شرح: مطالب خواندنی المپیادی و مشاوره و برنامه‌ریزی در مجله‌ی شماره‌ی 121 (20 دی‌ماه 1393) دانستنیها که توسط آیریسک نوشته شده است.
نسخه: PDF - RAR اندازه فایل: 2.41 MB
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 24 دي، 1393 دریافت برنامه : 289
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات

  آکادمی المپیاد دانستنیها (122) 
شرح: مطالب آکادمی المپیاد 122 که در 4 بهمن 1393 در نشریه‌ی دانستنیها منتشر شده است.
نسخه: PDF - RAR اندازه فایل: 655.61 Kb
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 5 بهمن، 1393 دریافت برنامه : 471
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات

  آکادمی المپیاد دانستنیها (123) 
شرح: مطالب آکادمی المپیاد 123 که در 18 بهمن 1393 در نشریه‌ی دانستنیها منتشر شده است.
نسخه: PDF - RAR اندازه فایل: 765.62 Kb
اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 27 بهمن، 1393 دریافت برنامه : 562
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیاتانتخاب صفحه: 1 2   [ صفحه بعد >> ]