شاخه: اصلی/آمار و اطلاعات/المپیادهای 1394مرتب سازی فایلها بر اساس : عنوان (A\D) تاریخ (A\D) امتیاز (A\D) محبوبیت (A\D)
حالت مرتب سازی کنونی: عنوان (از ا تا ي)


  لیست قبول شدگان مرحله‌ی دوم المپیاد 1394 
شرح: لیست قبول شدگان مرحله دوم المپیادهای علمی در تابستان سال 1394
نسخه: PDF اندازه فایل: 153.32 Kb
اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 18 تير، 1394 دریافت برنامه : 3497
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات

  نتایج مرحله اول المپیاد فیزیک سال 1394 
شرح: اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول المپیاد فیزیک سال 1394
نسخه: PDF اندازه فایل: 487.30 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 26 اسفند، 1394 دریافت برنامه : 1024
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات

  نتایج مرحله اول المپیاد نجوم سال 1394 
شرح: اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول المپیاد نجوم سال 1394
نسخه: PDF اندازه فایل: 312.50 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 26 اسفند، 1394 دریافت برنامه : 763
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات

  نتایج مرحله اول المپیاد کامپیوتر سال 1394 
شرح: اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول المپیاد کامپیوتر سال 1394
نسخه: PDF اندازه فایل: 578.12 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 26 اسفند، 1394 دریافت برنامه : 1042
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات

  نتایج مرحله اول المپیاد ادبی سال 1394 
شرح: اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول المپیاد ادبی سال 1394
نسخه: PDF اندازه فایل: 435.55 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 26 اسفند، 1394 دریافت برنامه : 1311
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات

  نتایج مرحله اول المپیاد ریاضی سال 1394 
شرح: اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول المپیاد ریاضی سال 1394
نسخه: PDF اندازه فایل: 717.77 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 26 اسفند، 1394 دریافت برنامه : 2592
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات

  نتایج مرحله اول المپیاد زیست سال 1394 
شرح: اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول المپیاد زیست سال 1394
نسخه: PDF اندازه فایل: 563.48 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 26 اسفند، 1394 دریافت برنامه : 2123
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات

  نتایج مرحله اول المپیاد شیمی سال 1394 
شرح: اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول المپیاد شیمی سال 1394
نسخه: PDF اندازه فایل: 489.26 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 26 اسفند، 1394 دریافت برنامه : 2388
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات

  نتایج آزمون تستی مرحله دوم المپیاد کامپیوتر 
شرح: پذیرفته شدگان آزمون تستی مرحله دوم المپیاد کامپیوتر که برگه‌ی تشریحی آن‌ها تصحیح می‌شود.
نسخه: PDF اندازه فایل: 288.09 Kb
اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 14 خرداد، 1394 دریافت برنامه : 725
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات

  نتایج المپیاد سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی 
شرح: نتایج مرحله اول اولین المپیاد سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی که در سال 1394 برگزار شده است.
نسخه: PDF اندازه فایل: 1.07 MB
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 22 فروردين، 1395 دریافت برنامه : 474
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیاتانتخاب صفحه: 1 2   [ صفحه بعد >> ]