شاخه: اصلی/كنكور/1394مرتب سازی فایلها بر اساس : عنوان (A\D) تاریخ (A\D) امتیاز (A\D) محبوبیت (A\D)
حالت مرتب سازی کنونی: عنوان (از ا تا ي)


  روزهاي داغ كنكور با آيريسک (1) 
شرح: فايل انگيزشي به همراه 10 سوال رياضي كنكوري ايده‌دار براي دانش‌آموزان كوشا
نسخه: PDF اندازه فایل: 668.95 Kb
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 9 خرداد، 1394 دریافت برنامه : 203 امتیاز: 10.0 (1 رای دهید )
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات

  روزهای داغ کنکور با آیریسک (10) 
شرح: تمام نکات نیاز برای روزهای آخر و جلسه کنکور به همراه پاسخ سوالات بخش (9)
نسخه: PDF اندازه فایل: 646.48 Kb
اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 19 خرداد، 1394 دریافت برنامه : 354
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات

  روزهای داغ کنکور با آیریسک (2) 
شرح: چند کلمه با کنکوری‌ها به همراه 10 سوال رياضي كنكوري ايده‌دار برای دانش‌آموزان كوشای ریاضی و تجربی به همراه پاسخ سوالات بخش (1)
نسخه: PDF اندازه فایل: 830.08 Kb
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 10 خرداد، 1394 دریافت برنامه : 97 امتیاز: 10.0 (1 رای دهید )
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات

  روزهای داغ کنکور با آیریسک (3) 
شرح: چند کلمه با کنکوری‌ها به همراه 10 سوال رياضي كنكوري ايده‌دار برای دانش‌آموزان كوشای ریاضی و تجربی به همراه پاسخ سوالات بخش (2)
نسخه: PDF اندازه فایل: 605.47 Kb
اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 11 خرداد، 1394 دریافت برنامه : 72
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات

  روزهای داغ کنکور با آیریسک (4) 
شرح: چند کلمه با کنکوری‌ها به همراه 10 سوال رياضي كنكوري ايده‌دار برای دانش‌آموزان كوشای ریاضی و تجربی به همراه پاسخ سوالات بخش (3)
نسخه: PDF اندازه فایل: 620.12 Kb
اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 12 خرداد، 1394 دریافت برنامه : 44
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات

  روزهای داغ کنکور با آیریسک (5) 
شرح: چند کلمه با کنکوری‌ها به همراه 10 سوال رياضي كنكوري ايده‌دار برای دانش‌آموزان كوشای ریاضی و تجربی به همراه پاسخ سوالات بخش (4)
نسخه: PDF اندازه فایل: 805.66 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 13 خرداد، 1394 دریافت برنامه : 47
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات

  روزهای داغ کنکور با آیریسک (6) 
شرح: چند کلمه با کنکوری‌ها به همراه 10 سوال رياضي كنكوري ايده‌دار برای دانش‌آموزان كوشای ریاضی و تجربی به همراه پاسخ سوالات بخش (5)
نسخه: PDF اندازه فایل: 644.53 Kb
اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 14 خرداد، 1394 دریافت برنامه : 36
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات

  روزهای داغ کنکور با آیریسک (7) 
شرح: چند کلمه با کنکوری‌ها به همراه 10 سوال رياضي كنكوري ايده‌دار برای دانش‌آموزان كوشای ریاضی و تجربی به همراه پاسخ سوالات بخش (6)
نسخه: PDF اندازه فایل: 597.66 Kb
اضافه شده در تاريخ : جمعه، 15 خرداد، 1394 دریافت برنامه : 40
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات

  روزهای داغ کنکور با آیریسک (8) 
شرح: چند کلمه با کنکوری‌ها به همراه 10 سوال رياضي كنكوري ايده‌دار برای دانش‌آموزان كوشای ریاضی و تجربی به همراه پاسخ سوالات بخش (6)
نسخه: PDF اندازه فایل: 754.88 Kb
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 17 خرداد، 1394 دریافت برنامه : 60
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات

  روزهای داغ کنکور با آیریسک (9) 
شرح: چند کلمه با کنکوری‌ها به همراه 10 سوال رياضي كنكوري ايده‌دار برای دانش‌آموزان كوشای ریاضی و تجربی به همراه پاسخ سوالات بخش (8)
نسخه: PDF اندازه فایل: 619.14 Kb
اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 19 خرداد، 1394 دریافت برنامه : 30
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات