شاخه: اصلی/آمار و اطلاعات/المپیادهای 1395مرتب سازی فایلها بر اساس : عنوان (A\D) تاریخ (A\D) امتیاز (A\D) محبوبیت (A\D)
حالت مرتب سازی کنونی: عنوان (از ا تا ي)


  پذیرفته‌شدگان آزمون تستی المپیاد کامپیوتر 1395 
شرح: اسامی پذیرفته‌شدگان آزمون تستی مرحله دوم المپیاد کامپیوتر سال 1395 که آزمون تشریحی آن‌ها تصحیح می‌شود.
نسخه: PDF اندازه فایل: 589.84 Kb
اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 3 خرداد، 1395 دریافت برنامه : 733
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات

  اسامی پذیرفته شدگان مرحله دوم المپیاد فیزیک 1395 
شرح: نتایج پذیرفته‌شدگان مرحله دوم المپیاد فیزیک سال 1395 که در اردیبهشت‌ماه برگزار شده بود.
نسخه: PDF اندازه فایل: 313.48 Kb
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 13 تير، 1395 دریافت برنامه : 1413
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات

  اسامی پذیرفته شدگان مرحله دوم المپیاد نجوم 1395 
شرح: نتایج پذیرفته‌شدگان مرحله دوم المپیاد نجوم سال 1395 که در اردیبهشت‌ماه برگزار شده بود.
نسخه: PDF اندازه فایل: 244.14 Kb
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 13 تير، 1395 دریافت برنامه : 1086
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات

  اسامی پذیرفته شدگان مرحله دوم المپیاد کامپیوتر 1395 
شرح: نتایج پذیرفته‌شدگان مرحله دوم المپیاد کامپیوتر سال 1395 که در اردیبهشت‌ماه برگزار شده بود.
نسخه: PDF اندازه فایل: 287.11 Kb
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 13 تير، 1395 دریافت برنامه : 1204
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات

  اسامی پذیرفته شدگان مرحله دوم المپیاد ادبی 1395 
شرح: نتایج پذیرفته‌شدگان مرحله دوم المپیاد ادبی سال 1395 که در اردیبهشت‌ماه برگزار شده بود.
نسخه: PDF اندازه فایل: 317.38 Kb
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 13 تير، 1395 دریافت برنامه : 1598
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات

  اسامی پذیرفته شدگان مرحله دوم المپیاد ریاضی 1395 
شرح: نتایج پذیرفته‌شدگان مرحله دوم المپیاد ریاضی سال 1395 که در اردیبهشت‌ماه برگزار شده بود.
نسخه: PDF اندازه فایل: 372.07 Kb
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 13 تير، 1395 دریافت برنامه : 3345
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات

  اسامی پذیرفته شدگان مرحله دوم المپیاد زیست 1395 
شرح: نتایج پذیرفته‌شدگان مرحله دوم المپیاد زیست شناسی سال 1395 که در اردیبهشت‌ماه برگزار شده بود.
نسخه: PDF اندازه فایل: 245.12 Kb
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 13 تير، 1395 دریافت برنامه : 3552
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات

  اسامی پذیرفته شدگان مرحله دوم المپیاد شیمی 1395 
شرح: نتایج پذیرفته‌شدگان مرحله دوم المپیاد شیمی سال 1395 که در اردیبهشت‌ماه برگزار شده بود.
نسخه: PDF اندازه فایل: 245.12 Kb
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 13 تير، 1395 دریافت برنامه : 2861
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات

  بخشنامه مرحله اول المپیاد سال 1395 
شرح: بخشنامه‌ی مرحله‌ی اول المپیادهای علمی و ادبی سال 1395
نسخه: PDF اندازه فایل: 1.90 MB
اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 23 آذر، 1395 دریافت برنامه : 2021
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات

  بخشنامه المپیاد سلولهای بنیادی سال 1395 
شرح: بخشنامه‌ی ثبت نام و منابع المپیاد سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی در سال 1395
نسخه: PDF اندازه فایل: 222.66 Kb
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 4 دي، 1395 دریافت برنامه : 428
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات