فرم دریافت نشریات، پوسترها و روزنامه‌ی دیواری المپیاد آیریسک


تا اطلاع ثانوی کلیه‌ی مکتوبات آیریسک به صورت رایگان برای مدارس متقاضی ارسال خواهد شد.
1
2
3
4
نوع دبیرستان:
دولتی
نمونه مردمی
نمونه دولتی
سمپاد
غیر انتفاعی
غیره
5
6
7
8
9


تکمیل صحیح نه قسمت بالا برای بهبود خدمات رسانی، لازم است.
* تا کنون 1308 دبیرستان برای همراهی آیریسک فرم ارسال کرده‌اند.