تاریخ و ساعت آزمون مرحله دوم المپیاد سال 1398


طبق بخشنامه باشگاه دانش‌پژوهان جوان، مرحله‌ی دوم المپیادهای علمی و ادبی سال 1398 در مراکز استان‌ها به شرح تاریخ و ساعت زیر برگزار می‌شود:

المپیاد

دوره

روز

تاریخ

ساعت شروع

فیزیک

سی و دوم

سه‌شنبه

3 اردیبهشت 98

00 :‌08

سلّول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی

چهارم

سه‌شنبه

3 اردیبهشت 98

00 :14

کامپیوتر (روز اوّل)*

بیست و نهم

سه‌شنبه

3 اردیبهشت 98

30 :16

کامپیوتر (روز دوّم)*

بیست و نهم

چهارشنبه

4 اردیبهشت 98

00 :‌08

ادبی

سی و دوم

چهارشنبه

4 اردیبهشت 98

00 :14

شیمی

بیست و نهم

چهارشنبه

4 اردیبهشت 98

30 :16

ریاضی (روز اوّل)*

سی و هفتم

پنج‌شنبه

5 اردیبهشت 98

00 :‌08

جغرافیا

اول

پنج‌شنبه

5 اردیبهشت 98

00 :14

زیست‌شناسی

بیست و دوم

پنج‌شنبه

5 اردیبهشت 98

30 :16

ریاضی (روز دوم)*

سی و هفتم

جمعه

6 اردیبهشت 98

00 :‌08

نجوم و اختر فیزیک

پانزدهم

جمعه

6 اردیبهشت 98

00 :14

توضیح مرحله دوم المپیاد 1398:

  1.  آزمون المپیادهای کامپیوتر و ریاضی در دو روز به شرح جدول فوق برگزار خواهد شد.
  2. آزمون المپیادهای ریاضی، فیزیک، نجوم‌ و‌ اختر‌فیزیک به‌صورت «تشریحی»، ادبی و سلّول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی، شیمی و  جغرافیا به‌صورت «چند گزینه‌ای» و کامپیوتر به دو صورت «تشریحی و چند گزینه‌ای» و زیست‌شناسی، به‌صورت «چند گزینه‌ای و پاسخ‌کوتاه» است.

کلمات کلیدی:

مرحله دوم المپیاد دوره نوروزی المپیاد آیریسک باشگاه دانش پژوهان جوان المپیاد ادبی 1398 المپیاد ریاضی 1398 المپیاد زیست شناسی 1398 المپیاد شیمی 1398 المپیاد سلولهای بنیادی 1398 المپیاد فیزیک 1398 المپیاد کامپیوتر 1398 المپیاد جغرافی 1398 المپیاد نجوم و اخترفیزیک 1398 منابع مرحله دوم المپیاد کتابهای المپیاد آیریسک انتشارات گچ


اشتراک گذاری:

آخرین مطالب مرتبط