کارنامه المپیاد آزمایشی آیریسک - بهمن 1394


کارنامه‌ی جامع و تفصیلی دومین مرحله از هشتمین سال المپیادهای آزمایشی آیریسک (بهمن ماه 1394) در سامانه‌ی نتایج آیریسک قرار گرفت.کارنامه المپیاد آزمایشی آیریسک دانش‌آموزان عزیز با داشتن کد داوطلبی و رمز عبور مندرج در بالای پاسخبرگ، به اینجا مراجعه کرده و جزییات فعالیت و نتایج خود در این امتحان را مشاهده کنند.

پی‌نوشت 1: توضیح اطلاعات موجود در کارنامه‌های آیریسک را از اینجا بخوانید.

پی‌نوشت 3: در صورتی که نام شما در صفحه‌ی کارنامه‌ها نیست، ابتدا از دبیرستان پیگیری نمایید و سپس با آیریسک مکاتبه [+] کنید.

پی‌نوشت 2: برای نفرات اول تا دهم هر رشته که به زودی اعلام می‌شوند، 500 هزار تومان جایزه برای ثبت نام دوره نوروزی مرحله دوم المپیادهای علمی [توضیحات] اهدا می‌شود.


کلمات کلیدی:

کارنامه المپیاد 1394 المپیادهای بهمن 1394 المپیاد آزمایشی المپیاد آیریسک دانش پژوهان جوان المپیاد ادبی المپیاد ریاضی المپیاد فیزیک المپیاد شیمی المپیاد زیست المپیاد کامپیوتر المپیاد نجوم نتایج المپیاد 1394 نفرات برتر المپیاد نتایج مرحله اول المپیاد


اشتراک گذاری:

آخرین مطالب مرتبط