آزمون آزمایشی مرحله دوم المپیاد ادبی - فروردین 1396


جمعه 25 فروردین از ساعت 14 المپیاد آزمایشی مرحله دومی (منابع درسی و غیردرسی) در کانال ادبی آیریسک قرار داده می‌شود. پس از زمان آزمون، پاسخ آن نیز در اختیار شرکت‌کنندگان قرار می‌گیرد تا همه‌ی بچه‌های ادبی ایران در یک آزمون هدفمند، آموزنده و رایگان شرکت کنند که توسط گروهی از اساتید بنام المپیاد ادبی تالیف شده است.

برای پیوستن به کانال المپیاد ادبی آیریسک اینجا را کلیک کنید.


کلمات کلیدی:

المپیاد ادبی منابع المپیاد ادبی المپیاد آزمایشی المپیاد ادبی 1396 آزمون ادبی مدال آوران المپیاد ادبی آیریسک


اشتراک گذاری:

آخرین مطالب مرتبط