منابع درسی و غیردرسی مرحله اول المپیاد ادبی سال 1396


 منابع درسی و غیردرسی آزمون مرحله اول المپياد ادبی دانش‌آموزی در سال تحصیلی 97-1396 به شرح زير اعلام می‌شود:

منابع درسی المپیاد ادبی 1396

 1. كتاب فارسي پايه دهم
 2. كتاب فارسي پايه يازدهم
 3. علوم و فنون ادبي 1 و 2
 4. عربي و زبان قرآن 1 و 2

منابع غير درسی المپیاد ادبی 1396

 1. شاهنامه فردوسی، چاپ هشت جلدی دكتر جلال خالقی مطلق، دفتر يكم، فريدون، چاپ دايره‌المعارف بزرگ اسلامي [دانلود]
 2. بوستان سعدی، تصحيح دكتر غلامحسين يوسفی، باب اول، در عدل و تدبير و رای [دانلود]
 3. قابوس‌نامه ، تصحيح دكتر غلامحسين يوسفی، باب‌های در آيين و رسم خنياگری، در خدمت كردن پادشاه، در آداب نديمی پادشاه، درآداب و آيين دبيری و شرط كاتب، در آيين و شرط وزارت، در آيين و شرط سپهسالاری [دانلود]
 4. جوامع‌الحكايات، چاپ بنياد فرهنگ، جلد اول از قسم سوم، باب دوم تا چهارم (در مذمت حقد و حسد، در مذمت حرص، در مذمت طمع) [دانلود]
 5. منطق‌الطير عطار، تصحيح دكتر محمدرضا شفيعی كدكنی، بيان وادی فقر تا پايان كتاب [دانلود]
 6. تاريخ بيهقی، تصحيح دكتر علي‌اكبر فياض، مجلد هشتم، صفحه 510  ذكر آنچه به نيشابور تازه گشت در تابستان امسال از نوادر و عجايب تا صفحه 583 تا پايان الحكايه فی معنی السياسه من امير العادل سبكتكين [دانلود]
 7. از كتاب « از ترمه و تغزل» حسين منزوی، دفترهای: از شوكران و شكر، با عشق در حوالی فاجعه، از كهربا و كافور [دانلود]
 8. اسرار‌التوحيد، تصحيح دكتر محمدرضا شفيعی كدكنی،باب اول، در ابتداء حالت شيخ ما ابوسعيد(قدس ا... ) [دانلود]
 9. قصايد ملك‌الشعرا بهار (مصرع اول هر قصیده آمده است) [دانلود]
  • در شهربند مهر و وفا دلبري نماند...
  • بهارا بهل تا گیاهی برآید...
  • یک مرغ سربه زیر پر اندر کشیدہ است...
  • تا بر زبر ری است جولانم...
  • برخیزم و زندگی ز سرگیرم...
  • از من گرفت گیتی یارم را...
  • چون اختران پلاس سیه برسرآورند...
  • مه کرد مسخر درہ و کوہ لزن را...
  • هنگام فرودین که رساند ز ما درود...
  • فروردین آمد سپس بهمن و اسفند...
  • ای خامه دوتا شو و به خط مگذر...
  • دوش در تیرگی عزلت جان‌فرسایی...
  • نوروز و اورمزد و مه فرودین رسید...
  • دیدم به بصره دخترکي أعجمی نسب...
  • لاله خونین کفن از خاک سر آورده برون...
  • ای خطه ایران مهین، ای وطن من...
 10. نيمه تاريك ماه، هوشنگ گلشيری، داستان‌های: دست تاریک دست روشن، نقاش باغانی حريف شب‌های تار، گرگ [دانلود]

دانش‌آموزان گرامی توجه داشته باشند که مانند هر سال تعدادی سوال خارج از منابع مذكور نيز طرح خواهد شد.

پی‌نوشت: اگر نمی‌توانید این کتاب‌ها را به صورت کاغذی تهیه کنید، مثل هر سال تمام منابع غیردرسی را از کانال تلگرام المپیاد ادبی آیریسک دانلود کنید که لینک هر منبع در انتهای آن معرفی شده است.


کلمات کلیدی:

المپیاد ادبی المپیاد 1396 منابع مرحله اول المپیاد منابع غیردرسی المپیاد ادبی کانال تلگرام المپیاد دانلود منابع المپیاد ادبی کلاس المپیاد ادبی المپیاد ادبی آیریسک آیریسک المپیادهای علمی ایران


اشتراک گذاری:

آخرین مطالب مرتبط