منابع درسی و غیردرسی مرحله اول المپیاد ادبی سال 1397


مركز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان سرفصل‌ها و منابع آزمون های مرحله اول المپیاد ادبی را اعلام كرد.

🔹منابع درسی:

 • کتاب فارسی پایه دهم
 • کتاب فارسی پایه یازدهم
 • کتاب‌های علوم و فنون ادبی 1 و 2

🔹منابع غیردرسی:

🔸 زبان عربی:

 • ادبیات ، احادیث ، ضرب المثل ها و ...

🔸 شعر:

 • شاهنامه فردوسی به تصحیح جلال خالقی مطلق چاپ دایرة المعارف بزرگ اسلامی ( رستم و اسفندیار)
 • بوستان سعدی به تصحیح غلام‌حسین یوسفی ( از آغاز باب دوم تا پایان باب پنجم )
 • پیشاهنگان شعر فارسی به كوشش محمد دبیر سیاقی ( اشعار كتاب از آغاز تا ابتدای شاعران دیگر)

🔸نثر:

 • گلستان سعدی به تصحیح غلام حسین یوسفی ( تمامی كتاب)
 • قابوس نامه به تصحیح غلام حسین یوسفی ( از آغاز باب 30  تا پایان باب 44)
 • سمك عیار به تصحیح پرویز ناتل خانلری، چاپ بنیاد فرهنگ ایران ( صفحات 1-66 )

🔸شعر معاصر:

 • نیما یوشیج ( افسانه، ققنوس، اجاق سرد)
 • فروغ فرخزاد ( از دفتر تولدی دیگر: آن روزها ، باد ما را با خود می برد، جمعه ، تولدی دیگر/ ا دفتر ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد: دلم برای باغچه می سوزد)
 • مهدی اخوان ثالث: از دفتر زمستان ، سگها و گرگها، سترون - از دفتر از این اوستا: قصه شهر سنگستان، پیوندها و باغ، روی جاده نمناك - از دفتر آخر شاهنامه: نادر با اسكندر، میراث ، گفت و گو

🔸 داستان معاصر:

 • صادق هدایت: دو داستان كوتاه (سگ ولگرد) و ( داش آكل)
 • محمدعلی جمالزاده:  داستان كوتاه (فارسی شكر است)

🔸 نمایشنامه:

 • غلام‌حسین ساعدی (چوب به دستهای ورزیل)

همچنین طبق رسم هر سال تعدادی سوال هم از دانش عمومی ادبی طرح می‌شود.


کلمات کلیدی:

المپیاد ادبی منابع المپیاد ادبی 1397 منابع غیردرسی المپیاد ادبی آیریسک کمیته المپیاد ادبی مشاوره المپیاد کلاس المپیاد دوره آموزش المپیاد ادبی


اشتراک گذاری:

آخرین مطالب مرتبط