آشنایی با ساختمان پروتئین - المپیاد زیست شناسی


منابع و نوشته های ساده و کوتاه برای یادگیری هرچه بهتر یک موضوع، همواره میتواند عامل بسیار مفیدی در کنار کتابهای مرجع باشد.منابع المپیاد زیست شناسی از این رو راهبران بخش زیست شناسی آیریسک تصمیم گرفته اند تا در بخشهای جداگانه و به صورت خلاصه، دانش پژوهان را با مفاهیم مورد نیاز آشناتر نمایند. در اولین اقدام، جزوه آشنایی با ساختمان پروتئین به همت خانم شیوا اکبری و آقای علی صالح زاده آماده شده و در اختیار شما قرار میگیرد. در این نوشته شما با اسيدهاي آمينه، ویژگی‌های آن‌ها، پيوند پپتيدي، پپتيدها، پلي پپتيد و پروتئين، سطوح ساختاري پروتئین‌ها، ترموديناميك تا شدن پروتئين و فرايندهاي دناتوراسيون و رناتوراسيون آشنا میشوید.

جهت دریافت فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید.


 

دریافت فایل آشنایی با ساختمان پروتئین، از سری منابع المپیاد زیست شناسی

 

 

 

 

کلمات کلیدی:

المپیاد زیست شناسی پروتئین علی صالح زاده شیوا اکبری منابع المپیاد آیریسک


اشتراک گذاری:

آخرین مطالب مرتبط