منابع المپیاد شیمی 99-1398


به گزارش روابط عمومی مرکز ملی استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان، منابع آزمون‌های مرحله اول، دوم و دوره تابستانی المپیاد دانش‌آموزی شیمی به شرح زیر است:

 

مرحله سؤالات زمان سرفصل

آزمون مرحله اول

دانش‌آموزان دهم و یازدهم

50 سؤال تستی بهمن 1398 کتاب‌های شیمی دهم، یازدهم و دوازدهم

آزمون مرحله دوم

دانش‌آموزان دهم و یازدهم

50 سؤال تستی اردیبهشت 1399 شیمی عمومی 1 و 2
دوره تابستانی المپیاد

آزمون میان‌ترم: 30 درصد

آزمون پایان‌ترم: 70 درصد

(سؤالات کوتاه‌پاسخ یا تستی)

مرداد 1399

شیمی آلی 1 و 2

شیمی معدنی 1

شیمی فیزیک 1

شیمی تجزیه 1

 


کلمات کلیدی:

منابع المپیاد شیمی 1398 منابع المپیاد شیمی 1399 آیریسک دانش پژوهان جوان شیمی آلی شیمی تجزیه شیمی فیزیک شیمی معدنی کتاب شیمی دهم کتاب شیمی یازدهم دوره تابستانی المپیاد مرحله اول المپیاد شیمی مرحله دوم المپیاد شیمی


اشتراک گذاری:

آخرین مطالب مرتبط