منابع مرحله دوم المپیاد شیمی سال 1398 اعلام شد


منابع مرحله دوم المپیاد شیمی کشوری که در اردیبهشت 1397 برگزار خواهد شد، به شرح زیر است:

1- شیمی 1 (سال دهم)

2- شیمی 2 (سال یازدهم)

3- شیمی 3 (سال دوازدهم)

4- شیمی عمومی 1 و 2 (دانشگاه)

آزمون این دوره‌ی مرحله‌ی دوم المپیاد شیمی فقط به صورت چهارگزینه‌ای برگزار می‌شود و پرسش‌های تشریحی نخواهد داشت.


کلمات کلیدی:

منابع المپیاد منابع المپیاد شیمی 1398 المپیاد شیمی آیریسک کلاس المپیاد شیمی شیمی عمومی چنگ شیمی عمومی سیلبربرگ شیمی عمومی ماهان باشگاه دانش پژوهان جوان


اشتراک گذاری:

آخرین مطالب مرتبط