برنامه گروه المپیاد نجوم و اخترفیزیک در سال 1399


چهاردهمین سال فعالیت آیریسک آغاز شده و آقای سعید مذهب سرگروه بخش المپیاد نجوم و اخترفیزیک آیریسک در کلیپ زیر فعالیت‌های انجام شده در چند ماه گذشته و برنامه‌های آینده را با شما در میان می‌گذارند.


کلمات کلیدی:

المپیاد نجوم و اخترفیزیک سعید مذهب المپیاد 1399 آموزش المپیاد کلاس آنلاین المپیاد المپیاد آزمایشی آیریسک


اشتراک گذاری:

آخرین مطالب مرتبط