منابع مرحله اول المپیاد کامپیوتر 1398


به گزارش روابط عمومی مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان، منابع مرحله اول المپیاد کامپیوتر به شرح زیر است:

1- کتاب درسی ریاضی 1 سال دهم متوسطه دوم رشته ریاضی فیزیک - انتشارات چاپ نشر کتابهای ایران

2- کتاب درسی ریاضی دوم دبیرستان رشته ریاضی فیزیک - انتشارات چاپ نشر کتابهای ایران

3- کتاب ترکیبات - انتشارات فاطمی - نویسنده: علیرضا علیپور [لینک خرید]

4- کتاب آشنایی با الگوریتم‌ها - انتشارات فاطمی - نویسنده: یحیی تابش [لینک خرید]

5- Mathematical circles ( Russian Experience ) D.fomin S.Genkin I.Itenberg . Americanmathematical society


کلمات کلیدی:

منابع المپیاد کامپیوتر 1398 مرحله اول المپیاد کامپیوتر ترکیبیات الگوریتم آیریسک کلاس المپیاد المپیادهای علمی ایران باشگاه دانش پژوهان جوان


اشتراک گذاری:

آخرین مطالب مرتبط