دانلود دفترچه سوالات مرحله دوم المپیادهای سال 1398


دفترچه سؤالات مرحله دوم المپیادهای علمی و ادبی که در اردیبهشت 1398 برگزار شد پس از ویرایش و بازبینی (طبق اصل دفترچه آزمون) توسط آیریسک منتشر می‌شود:

👈 دانلود دفترچه مرحله دوم المپیاد ادبی 1398

🔹 دانلود مستقیم

🔸 دانلود از تلگرام

👈 دانلود دفترچه مرحله دوم المپیاد جغرافیا 1398

🔹 دانلود مستقیم

🔸 دانلود از تلگرام

👈 دانلود دفترچه مرحله دوم المپیاد ریاضی 1398

🔹 دانلود مستقیم

🔸 دانلود از تلگرام

👈 دانلود دفترچه مرحله دوم المپیاد زیست‌شناسی 1398

🔹 دانلود مستقیم

🔸 دانلود از تلگرام

👈 دانلود دفترچه مرحله دوم المپیاد سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی 1398

🔹 دانلود مستقیم

🔸 دانلود از تلگرام

👈 دانلود دفترچه مرحله دوم المپیاد شیمی 1398

🔹 دانلود مستقیم

🔸 دانلود از تلگرام

👈 دانلود دفترچه مرحله دوم المپیاد فیزیک 1398

🔹 دانلود مستقیم

🔸 دانلود از تلگرام

👈 دانلود دفترچه مرحله دوم المپیاد کامپیوتر 1398

🔹 دانلود مستقیم

🔸 دانلود از تلگرام

👈 دانلود دفترچه مرحله دوم المپیاد نجوم و اخترفیزیک 1398

🔹 دانلود مستقیم

🔸 دانلود از تلگرام

 


کلمات کلیدی:

دانلود سوالات المپیاد دانلود مرحله دوم المپیاد المپیاد ادبی المپیاد ریاضی المپیاد جغرافیا کلاس المپیاد آیریسک المپیاد شیمی المپیاد زیست المپیاد سلولهای بنیادی المپیاد فیزیک المپیاد کامپیوتر المپیاد نجوم دانش پژوهان جوان آیریسک دانلود منابع المپیاد نتایج المپیاد 1398


اشتراک گذاری:

آخرین مطالب مرتبط