آکادمی المپیاد در مجله‌ی دانستنیها - 123


دهمین بخش از آکادمی المپیاد در مجله‌ی دانستنیهای شماره‌ی 123 منتشر شد و از 18 بهمن‌ماه روی پیشخوان روزنامه‌فروشی‌های سراسر کشور قرار دارد. مقدمه‌ی این شماره به نکات لازم برای جلسه‌ی آزمون مرحله‌ی اول اختصاص داده شده و در بخش آموزشی المپیاد به مطالب علمی رشته‌های مختلف پرداخته شده است.

آکادمی المپیاد دانستنیها 123همکاران آیریسک در این آکادمی المپیاد دانستنیها به ترتیب مطلب:

  • المپیاد نزدیک است (مرتضی خلینا)
  • درجه سیرنشدگی در ترکیبات آلی (مرتضی خلینا)
  • به چشم اعتماد کنید (امیرحسین هاشمی)
  • قوانین کپلر - قسمت دوم (احسان مهرجو)
  • آنزیم‌ها و کوآنزیم‌ها (عرفان خسروی)
  • مسائل مسیر - قسمت دوم (افشین بهمرام)
  • پتانسیل الکتریکی چیست؟ (مهدی متقی‌پور)
  • نابرابری‌های هندسی (بهزاد خزایی)

برای دریافت فایل‌های بخش آکادمی المپیاد در مجله‌ی دانستنیها به اینجا مراجعه نمایید.


 

 

 

کلمات کلیدی:

آکادمی المپیاد دانستنیها مرتضی خلینا احسان مهرجو امیرحسین هاشمی عرفان خسروی افشین بهمرام بهزاد خزایی مهدی متقی پور آیریسک گسترش المپیاد مشاوره المپیاد برنامه ریزی المپیاد معرفی المپیاد


اشتراک گذاری:

آخرین مطالب مرتبط