المپیادی‌ها و المپیادی‌نماها را بهتر بشناسیم


اگرچه تعداد دانش‌آموزان دبیرستانی در حال کاهش است، اما در چند سال اخیر نام المپیاد و تعداد دانش‌آموزان المپیادی در کشور چند برابر شده است. المپیادی کیستدر این میان عده‌ای المپیاد را یک ریسک بزرگ می‌دانند که ممکن است آینده‌ی دانش‌آموز را تخریب کند، دعوت می‌کنیم این دوستان مقاله‌ی المپیادی کیست را بخوانند تا با فرهنگ المپیاد آشناتر شوند. همچنین می‌دانیم در هر رشته‌ای “نما” وجود دارد؛ چه فوتبال و والیبال گرفته چه هنر و سینما. تماشاگرنماهای ورزشی و هنری را همه می‌شناسیم. کسانی که با برهم زدن جو ورزشگاه یا سینما، توهین به تیم‌ها و بازیگران یا تخریب اموال عمومی، اثری را بر جای می‌گذارند که همه‌ی بینندگان و طرفداران واقعی را ناراحت می‌کند. اما “یادگیرنما”هایی هم وجود دارند که برای آشنایی با آن‌ها دعوت می‌کنیم مقاله‌ی المپیادی‌نما کیست را بخوانید.


کلمات کلیدی:

المپیادی کیست المپیاد چیست منابع المپیاد مشاوره المپیاد مزایای المپیاد معایب المپیاد المپیادهای علمی ایران باشگاه دانش پژوهان جوان آیریسک بنیاد ملی نخبگان سازمان سنجش


اشتراک گذاری:

آخرین مطالب مرتبط