اخبار تیم المپیاد جهانی ریاضی 2009


در بهار سال 1388 و پس از برگزاری دوره های نهایی آمادگی تیم المپیاد ریاضی جمهوری اسلامی ایران، 6 نفر از بهترین دانش پژوهان ایرانی انتخاب شده و به پنجاهمین المپیاد جهانی ریاضی در آلمان اعزام میگردند. اسامی نفرات منتخب و اخبار مربوط به این تیم در ادامه مطلب ارایه شده و به مرور تکمیل خواهد شد.


نفرات اعزامی به پنجاهمین المپیاد جهانی ریاضی در کشور آلمان

 

سید احسان آزرم سا

سید احسان آزرم آسا

برنز جهانی

حسین دبیریان

حسین دبیریان

نقره جهانی

خشایار خسروی

خشایار خسروی

طلای جهانی

سپهر قاضی نظامی

سپهر قاضی نظامی

نقره جهانی

امیرمسعود گیوه چی

امیرمسعود گیوه چی

نقره جهانی

پویا وحیدی فردوسی

پویا وحیدی فردوسی

نقره جهانی

 

 

نتیجه به دست آمده توسط تیم المپیاد ریاضی ایران در پنجاهمین دوره المپیاد جهانی ریاضی

المپیادهای علمی ایران: نمايندگان جوان ايران در پنجاهمين المپياد جهاني رياضي در برمن آلمان با كسب يك مدال طلا، چهار مدال نقره و يك مدال برنز رقابت ها را به پايان بردند. در اين دوره از مسابقات كه با حضور 600 دانش آموز از 105 كشور جهان برگزار شد آقايان : خشايار خسروي به مدال طلا، حسين دبيريان، امير مسعود گيوه چي، سپهر قاضي نظامي و پويا وحيدي فردوسي به مدال نقره و احسان آزرم سا نيز به مدال برنز دست يافتند. در اين رقابت ها كشورهاي چين، ژاپن و روسيه به مقام هاي اول تا سوم دست يافتند و ايران حائز رتبه پانزدهم شد.

نمرات کسب شده و رتبه کل اعضای تیم پنجاهمین المپیاد ریاضی ایران

جدول مدال ها:

 • خشايار خسروي (طلا)
 • نمره سوال هايش:
 1. سوال اول: 7نمره(از 7)
 2. سوال دوم: 7نمره(از 7)
 3. سوال سوم: 2نمره(از 7)
 4. سوال چهارم: 7نمره(از 7)
 5. سوال پنجم: 7نمره(از 7)
 6. سوال ششم: 3نمره(از 7)
 جمع نمرات: 33نمره (از 42نمره)
درصد عملكرد: 93.62%
 رتبه كل: 37ام
 • اميرمسعود گيوه چي(نقره)
 • نمره سوال هايش:
 1. سوال اول: 7نمره(از 7)
 2. سوال دوم: 7نمره(از 7)
 3. سوال سوم: 4نمره(از 7)
 4. سوال چهارم: 5نمره(از 7)
 5. سوال پنجم: 7نمره(از 7)
 6. سوال ششم: 0نمره(از 7)
 جمع نمرات:30نمره(از 42نمره)
درصد عملكرد:90.60%
رتبه كل:54ام
 • پويا وحيدي فردوسي(نقره)
 • نمره سوال هايش:
 1. سوال اول: 7نمره(از 7)
 2. سوال دوم: 7نمره(از 7)
 3. سوال سوم: 1نمره(از 7)
 4. سوال چهارم: 6نمره(از 7)
 5. سوال پنجم: 7نمره(از 7)
 6. سوال ششم: 0نمره(از 7)
جمع نمرات:28نمره(از 42نمره)
درصد عملكرد:85.64%
رتبه كل:83ام
 • حسين دبيريان(نقره)
 • نمره سوال هايش:
 1. سوال اول: 7نمره(از 7)
 2. سوال دوم: 7نمره(از 7)
 3. سوال سوم: 1نمره(از 7)
 4. سوال چهارم: 6نمره(از 7)
 5. سوال پنجم: 1نمره(از 7)
 6. سوال ششم:0نمره(از 7)
جمع نمرات:24نمره(از 42نمره)
درصد عملكرد:77.13%
رتبه كل:130ام
 • سپهر قاضي نظامي(نقره)
 • نمره سوال هایش:
 1. سوال اول: 7نمره(از 7)
 2. سوال دوم: 7نمره(از 7)
 3. سوال سوم: 1نمره(از 7)
 4. سوال چهارم: 6نمره(از 7)
 5. سوال پنجم: 1نمره(از 7)
 6. سوال ششم: 0نمره(از 7)
جمع نمرات:24نمره(از 42نمره)
 درصد عملكرد:77.13%
  رتبه كل:130ام
 • سيد احسان آزرم سا(برنز)
 • نمره سوال هايش:
 1. سوال اول: 7نمره(از 7)
 2. سوال دوم: 7نمره(از 7)
 3. سوال سوم: 1نمره(از 7)
 4. سوال چهارم: 0نمره(از 7)
 5. سوال پنجم: 7نمره(از 7)
 6. سوال ششم: 0نمره(از 7)
جمع نمرات:22نمره(از 42نمره)
درصد عملكرد:70.39%
رتبه كل:168ام

 

 

نتيجه تيمي

سوال اول:42نمره(از 42)
سوال دوم:42نمره(از 42)
سوال سوم:10نمره(از 42)
سوال چهارم:30نمره(از 42)
سوال پنجم:34مره(از 42)
سوال ششم:3نمره(از 42)
جمع نمرات:161نمره(از 252نمره)
درصد عملكرد:86.4%
رتبه كل:15ام

 

 

سرپرست تيم: آرش رستگار ، جانشين سرپرست: اميد نقشينه ارجمند

کلمات کلیدی:

المپیاد المپیاد جهانی المپیاد ریاضی ریاضی آلمان 2009


اشتراک گذاری:

آخرین مطالب مرتبط