اخبار تیم المپیاد جهانی شیمی 2009


با برگزاری دوره های نهایی آمادگی تیم المپیاد شیمی جمهوری اسلامی ایران، 4 نفر از بهترین دانش پژوهان ایرانی انتخاب شده و به چهل و یکمین المپیاد جهانی شیمی در انگلستان اعزام میگردند. اسامی نفرات انتخاب شده و اخبار مربوط به این تیم در ادامه مطلب ارایه شده و به مرور تکمیل میشود.


نفرات اعزامی به چهل و یکمین المپیاد جهانی شیمی در کشور انگلستان

 

محمدهادی خاکرند

محمدهادی خاکرند

استان فارس / شیراز

آریا سمیعی

آریا سمیعی

استان تهران / تهران

ایمان عباس پور

ایمان عباسپور

استان مازندران / بابل

علی مشرقی

علی مشرقی

استان خراسان رضوی / مشهد

 

کلمات کلیدی:

المپیاد المپیاد شیمی المپیاد جهانی انگلستان 2009


اشتراک گذاری:

آخرین مطالب مرتبط