چهارمين آزمون آمادگي براي المپياد فيزيك


هم اکنون چهارمين آزمون آزمایشی المپیاد فیزیک نیز در دسترس شما قرار دارد. پاسخ این آزمون نیز همچون آزمونهای اول، دوم و سوم آمادگی برای المپیاد فیزیک به زودی در سایت قرار میگیرد.

برای دریافت سوالات چهارمين آزمون آزمایشی المپیاد فیزیک در اینجا کلیک کنید.


کلمات کلیدی:

المپیاد فیزیک آزمون مجازی المپیاد آنلاین المپیاد مجازی


اشتراک گذاری:

آخرین مطالب مرتبط