ثبت نام هجدهمین جشنواره خوارزمی 1395


هجدهمین جشنواره جوان خوارزمی در سال تحصیلی 95-1394 اجرا خواهد شد. هجدهمین جشنواره خوارزمیاین جشنواره به‌منظور فراهم نمودن زمینه‌های مساعد و لازم برای حضور گسترده دانش­ آموزان و هنرجویان دوره دوم متوسطه در عرصه پژوهش، نوآوری، ابتكار و اختراع، و همچنین تبلیغ، ترویج و تعمیق روحیه پژوهش و نوآوری در بین آنان فعالیت می‌کند و رشد كمی و كیفی طرح‌ها و اجرای مطلوب بخش دانش‌آموزی از اهداف آن است.

ثبت نام هجدهمین جشنواره جوان خوارزمی از 16 اسفند 1394 تا 19 فروردین 1395 از طریق سامانه‌ی جشنواره [اینجا] انجام می‌شود.

برای مطالعه‌ی توضیحات کامل روند برگزاری، ثبت نام و داوری به ادامه‌ی مطلب مراجعه نمایید.


 

نحوه ثبت نام و اجرای بخش دانش آموزی هجدهمین جشنواره جوان خوارزمی

الف- اركان جشنواره:

1- کمیته اجرایی جشنواره در استان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

- مدیركل آموزش‌وپرورش استان (رئیس کمیته جشنواره )؛

- معاونان مدیرکل ( معاون آموزش متوسطه، به‌عنوان جانشین رئیس كمیته جشنواره)؛

- دبیر جشنواره (كمیته اجرایی جشنواره استان بایستی سه نفر از همكاران علاقه‌مند با توانمندی و تجربیات لازم را با ارائه حكم كارگزینی و سوابق علمی، اجرایی و پژوهشی مرتبط با جشنواره و به ترتیب اولویت، به ستاد جشنواره اعلام نماید. ستاد  جشنواره پس از بررسی مستندات و در صورت لزوم، مصاحبه، نسبت به صدور ابلاغ دبیر جشنواره استان اقدام خواهد كرد. ابقای دبیر قبلی جشنواره نیز منوط به درخواست استان و تأیید ستاد جشنواره و صدور ابلاغ دوره جدید است؛ در غیر این صورت، باید نسبت به معرفی افراد واجد شرایط فوق اقدام شود)؛

- مدیر کمیته اجرایی(یك نفر از همكاران علاقه‌مند با توانمندی و تجربیات لازم، با پیشنهاد دبیر جشنواره استان و ابلاغ مدیركل آموزش‌وپرورش)؛

- رئیس اداره استعدادهای درخشان و دانش‌پژوهان جوان؛

- رئیس گروه‌های آموزش دوره اول و دوم متوسطه، دوره دوم متوسطه نظری، فنّاوری و گروه‌های آموزشی متوسطه و تحقیق و پژوهش و رئیس اداره فنی و حرفه­ای و کاردانش.

- مسئول هیئت‌داوران جشنواره؛

- نماینده مدیران  پژوهش ­سراهای دانش‌آموزی؛

- نماینده بنیاد ملی نخبگان استان؛

- نماینده كمیته ارتباط با جامعه و صنعت؛

- نماینده مدارس سما (وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی)؛

- نماینده آموزش‌وپرورش عشایری؛

- نماینده اداره امور شاهد و ایثارگران؛

-  نماینده مدارس غیردولتی و مشارکت‌های مردمی؛

-  افراد دیگر به تشخیص رئیس کمیته جشنواره.

2- تركیب دبیر جشنواره، مدیر كمیته اجرایی و مسئول هیئت‌داوران جشنواره جوان خوارزمی استان به‌گونه‌ایباشد كه از هر دو حوزه معاونت آموزش متوسطه و اداره استعدادهای درخشان و دانش‌پژوهان جوان انتخاب شوند.  همكاری و هماهنگی همه ادارات، دفاتر، واحدها و اعضای كمیته اجرایی با دبیر جشنواره استان الزامی است.

3- فهرست مشخصات اعضای كمیته اجرایی هجدهمین جشنواره استان به همراه حكم كارگزینی و یك قطعه عكس پرسنلی دبیر جشنواره  و ابلاغ، حكم كارگزینی و یك قطعه عكس پرسنلی مدیر كمیته اجرایی و گزارش عملكرد دبیرخانه جشنواره استان در اجرای  جشنواره، حداكثر تا پایان فروردین سال 1395 به دبیرخانه ستاد جشنواره ارسال شود.

 

ب- شرح وظایف كمیته اجرایی و دبیر جشنواره و پژوهش ­سراهای دانش‌آموزی:

 1- ارسال به‌موقع بخشنامه‌ها به مدیریت‌های آموزش‌وپرورش شهرستان /منطقه/ ناحیه و اطلاع‌رسانی به تمام پژوهش ­سراهای دانش‌آموزی، دبیرستان‌ها و هنرستان‌ها؛ اعم از دولتی و غیردولتی ، روزانه، بزرگ‌سالان و آموزش از راه دور ضروری است.

2- ادارات کل آموزش‌وپرورش استان‌ها با توجه به ماده (4) بخشنامه شماره 54030/200 مورخ 19/10/1389 معاونت محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، از طریق رسانه‌های جمعی و شبکه‌های تلویزیونی استانی، با معرفی جشنواره جوان خوارزمی و نحوه اجرا و چگونگی شرکت پژوهشگران و نوآوران در جشنواره، و نیز هدایت و حمایت دانش ­آموزان و هنرجویان، زمینه شرکت گسترده‌تر و کیفی‌تر آنان را در هجدهمین جشنواره فراهم نمایند.

3- به‌منظور معرفی آثار و یافته‌های علمی و فنی نوآوران و آشنایی دانش آموزان با جشنواره جوان خوارزمی و تشویق آنان در فعالیت‌های علمی و پژوهشی و دستیابی به یافته‌های جدید، برگزاری نمایشگاهی از دستاوردهای علمی، پژوهشی و فنی دانش­آموزان برگزیده در سطح استان و شهرستان/منطقه/ناحیه، به‌ویژه در پژوهش ­سراهای
دانش­آموزی و در صورت امكان در پارک‌های علم و فناوری ضروری است.

4- برای ایجاد انگیزه در مدیران پژوهش ­سراها و واحدهای آموزشی و استادان/دبیران/هنرآموزان راهنما، نسبت به تقدیر از مدیران و استادان/دبیران/هنرآموزان فعال مذکور اقدام شود و فعال‌ترین مدیر پژوهش ­سرا، مدیر واحد آموزشی و استادان/دبیران/هنرآموزان راهنمای استان در دوره قبلی، با ارائه شرح فعالیت‌ها و مستندات لازم، به همراه فهرست کامل افراد تقدیر شده، حداکثر تا پایان فروردین سال 1395 به ستاد جشنواره اعلام شود.

5- به‌منظور انجام مطلوب فعالیت‌های جشنواره، هماهنگی دبیر جشنواره جوان خوارزمی استان و اداره استعدادهای درخشان و دانش‌پژوهان جوان و كمیته اجرایی جشنواره مورد انتظار است.   

6- کمیته‌های داوری، علمی و اجرایی ستاد جشنواره تا پایان تیر 1395 از فرایند جشنواره در سطح استان‌ها بازدید به عمل خواهند آورد. در این راستا، استان‌ها می‌توانند جلسات تخصصی، دوره‌های آموزشی و گردهمایی‌های توجیهی جشنواره استان را با بازدید حوزه ستادی هماهنگ نمایند.

7- دبیرخانه جشنواره جوان خوارزمی استان نسبت به انتخاب و صدور ابلاغ دبیران جشنواره شهرستان‌ها، مناطق و نواحی اقدام و فهرست اسامی دبیران مذكور را با ذكر مدرك و رشته تحصیلی، پست سازمانی و سمت اداری، شماره تلفن محل كار و تلفن همراه، حداكثر تا پایان فروردین 1395 به ستاد جشنواره ارسال نماید. با توجه به نقش پژوهش ­سراها در هدایت و حمایت علمی و مادی از طرح‌های پژوهشی، دبیران جشنواره مذکور، ترجیحاً از مسئولان پژوهش ­سراها انتخاب شوند. در مناطقی كه فاقد پژوهش ­سرای دانش‌آموزی می‌باشند، دبیران جشنواره مناطق مذكور، ترجیحاً از بین كارشناس فنّاوری و گروه‌های آموزشی یا كارشناس آموزش متوسطه انتخاب گردند.

8- ضروری است پژوهش ­سراهای دانش‌آموزی با دانش ­آموزان و هنرجویان در انجام طرح‌های جشنواره جوان خوارزمی، همکاری لازم را معمول دارند.

9- ارائه عكس و فیلم از فرایند اجرای هجدهمین جشنواره در سطوح واحد آموزشی، پژوهش ­سراهای دانش‌آموزی، ادارات آموزش‌وپرورش شهرستان‌ها، مناطق و نواحی و اداره كل آموزش‌وپرورش استان با "كیفیت مناسب و به‌صورت مستند" به ستاد جشنواره در زمان تحویل طرح‌ها الزامی است.

10- "مشخصات طرح‌ها و طراحان راه‌یافته استان به مرحله كشوری"، برابر فرم Excelمندرج در وب‌سایت جشنواره، در زمان تحویل طرح‌ها، همراه سایر مستندات و مدارك به ستاد جشنواره ارائه شود.

 

پ- شرایط و ضوابط ثبت‌نام و ارائه طرح:

1- شرکت‌کنندگان در بخش دانش‌آموزی جشنواره جوان خوارزمی، ضمن داشتن حداكثر 24 سال سن در اول مهر 1394 (متولدین اول مهر 1370 و بعدازآن)، بایستی حداقل تا پایان خرداد 1395 دانش‌آموز یا هنرجوی دوره دوم متوسطه واحدهای آموزشی دولتی و غیردولتی، روزانه و بزرگ‌سال، سما و آموزش از راه دور باشند. (داوطلبان آزاد، مجاز به شركت در این بخش نیستند.)

2- كلیه شرکت‌کنندگان بایستی برای ثبت‌نام در هجدهمین جشنواره جوان خوارزمی از تاریخ ۱۶ اسفند سال جاری تا تاریخ 19 فروردین 1395 با مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی جشنواره به نشانی kharazmi.medu.irو با همکاری پژوهش ­سراهای دانش‌آموزی و دبیر جشنواره شهرستان/منطقه/ناحیه، نسبت به ثبت‌نام اولیه اقدام نمایند. لازم به ذكر است ثبت‌نام قطعی، منوط به ثبت و تأیید اطلاعات در سامانه اینترنتی جشنواره است.

*تبصره: تمدید یا عدم تمدید زمان ثبت‌نام با رعایت مهلت معرفی طرح‌های برگزیده استانی به ستاد جشنواره، در اختیار دبیرخانه جشنواره استان‌ها خواهد بود.

3- طراحان در زمان ثبت‌نام، با آگاهی نسبت به تسهیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بنیاد ملی نخبگان، درصد مشاركت خود را تعیین نمایند. بعد از تحویل طرح‌های منتخب استانی به ستاد، درصد سهم مشارکت طراحان، غیرقابل تغییر و  غیرقابل واگذاری به افراد دیگر است. در صورت عدم شرایط ثبت‌نام، انصراف یا عدم شرکت در دفاع حضوری یک یا چند نفر از طراحان یك طرح، آن طرح مورد ارزیابی قرار نخواهد گرفت.

*تبصره: در حال حاضر، حداقل سهم در طرح برای استفاده از تسهیلات ورود به دانشگاه، با شركت در كنكور سراسری، 50 درصد و برای استفاده از تسهیلات بنیاد ملی نخبگان 45 درصد است.

4- بیان پیشینه تحقیق و ذكر منابع الزامی است و صد در صد طرح باید متعلق به طراح/طراحان شرکت‌کننده در بخش دانش‌آموزی جشنواره جوان خوارزمی  باشد. چنانچه كل یا بخشی از طرح، مربوط به فرد یا افراد دیگری باشد، طرح باطل اعلام می‌گردد و  ضمن معرفی متخلفان به مراجع قانونی، طراح/  طراحان، در این دوره و دوره بعدی از شركت در جشنواره محروم خواهند شد.

5- چنانچه طراحان یك طرح گروهی  از چند واحد آموزشی، منطقه یا استان باشند، طرح بایستی از طریق واحد آموزشی محل تحصیل طراح (1)، برای شرکت در جشنواره جوان خوارزمی معرفی گردد و چنانچه طرح به‌طور هم‌زمان از چند واحد آموزشی، منطقه یا استان  ارائه شود ، از فرایند داوری حذف می‌گردد.

6- به‌منظور جلوگیری از آسیب‌های احتمالی ناشی از شركت در جشنواره بر كنكور سراسری دانش ­آموزان، ارائه رضایت‌نامه شركت در جشنواره جوان خوارزمی، مبنی بر اطلاع از چگونگی تسهیلات جشنواره و كنكور سراسری، توسط دانش ­آموزان سال آخر دوره دوم متوسطه و والدین آن‌ها و تأیید واحد آموزشی محل تحصیل یا پژوهش ­سرای دانش‌آموزی شهرستان/منطقه/ناحیه مربوط الزامی است.

7- با توجه به عدم عودت طرح‌ها، طراحان به هنگام ارائه طرح در هر مرحله از جشنواره، نسخه‌ای از طرح (ترجیحاً اصل طرح) را نزد خود نگهداری نمایند و اصل دست‌ساخته فقط در موقع دفاع حضوری توسط طراح یا داور مربوط ارائه شود. در ضمن، ارائه نسخه‌ای از طرح، در هر مرحله از داوری حضوری، توسط داور یا طراح الزامی است.

8- طرح‌های هنری بایستی در قالب عکس‌هایی در ابعاد حداکثر A3و در یك لوح فشرده (CD) ارائه شود و اصل طرح‌های هنری فقط در موقع دفاع حضوری داوران استانی یا طراحان ارائه گردد. بنابراین، از تحویل یا ارسال اصل طرح‌های هنری و دست‌ساخته‌ها، مگر با درخواست مسئول گروه داوری و اخذ رسید، به دبیرخانه ستاد جشنواره خودداری شود.

9- ارائه فایل wordو pdf  گزارش طرح و مدارك و مستندات و ضمایم كلیه طرح‌های برگزیده استانی و اسكن برگه‌های ثبت‌نام، داوری استانی، عكس طراحان و طرح (باکیفیت مناسب) و شناسنامه طراحان به ستاد جشنواره الزامی است.

10- افرادی كه در هفدهمین جشنواره جوان خوارزمی، رتبه اول تا سوم كشوری را كسب نموده‌اند، در هیچ‌یک از گروه‌های علمی، به‌صورت انفرادی یا گروهی، حق شركت در این دوره از جشنواره را ندارند. سایر افراد شركت­كننده در هفدهمین جشنواره، در صورت  ایجاد تغییرات اساسی در طرح خود، می‌توانند آن طرح را مجدداً در جشنواره شركت دهند و یا با طرحی دیگر، در هجدهمین جشنواره جوان خوارزمی شركت نمایند.

11- طرح‌ها باید ساخته‌شده و اجراشده باشند. همچنین، قابلیت اجرای مجدد، به‌ویژه در مرحله دفاع کشوری را داشته باشند. لازم به ذکر است در طرح‌های علوم زیستی و پزشکی و طرح‌هایی که نیاز به اثبات نتایج آزمایش در مراکز آزمایشگاهی و تحقیقاتی دارند، ارائه تأییدیه‌های علمی معتبر الزامی است. 

ت- تقویم اجرایی:

1- تقویم اجرایی بخش دانش‌آموزی هجدهمین جشنواره جوان خوارزمی بر اساس جدول زیر است و رعایت آن از سوی ادارات كل ضروری است:

ردیف

شرح فعالیت

زمان اجرا

1

ثبت‌نام و تحویل طرح‌ها توسط  شرکت‌کنندگان به واحدهای آموزشی محل تحصیل و ارسالبه شهرستان/ منطقه/ ناحیه/ پژوهش ­سرای دانش‌آموزی

تا 19 فروردین 1395

2

ارسال طرح‌های منتخب از شهرستان/ منطقه/ ناحیه/پژوهش ­سرای دانش‌آموزی به دبیرخانه جشنواره اداره كل

تا 23 اردیبهشت 1395

3

برگزاری داوری طرح‌ها در دبیرخانه جشنواره جوان خوارزمی اداره كل

از 25 اردیبهشت لغایت 23 تیر 1395

4

اعلام نتیجه داوری استانی

26 تیر 1395

5

فرایند درخواست تجدیدنظر طرح‌های استانی و بررسی آن‌ها، برابر نمونه ­برگ‌های مربوط و ارائه پاسخ

از 27 تیر لغایت 2 مرداد 1395

6

تحویل طرح‌های منتخب استانی به دبیرخانه ستاد جشنواره به‌صورت حضوری توسط نماینده اداره كل

3 و 4 مرداد 1395

7

اعلام نتیجه اولیه داوری

17 مرداد 1395

8

برگزاری داوری کشوری با حضور داوران گروه‌های علمی مربوط استانی، برای دفاع حضوری از طرح‌های نیازمند دفاع داور و رد  شده

26 و 27 مرداد 1395

9

اعلام نتیجه دفاع داوران استانی

31 مرداد 1395

10

فرایند درخواست تجدیدنظر طرح‌های دفاع شده توسط داوران استانی، برابر نمونه برگ‌های مربوط و ارائه پاسخ

1 لغایت 8 شهریور 1395

11

برگزاری داوری کشوری با حضور طراحان مدعو برای دفاع حضوری از طرح‌ها

14 لغایت 17 شهریور 1395

12

اعلام نتیجه دفاع طراحان و اعلام منتخبین داوری نهایی

28 شهریور 1395

13

فرایند درخواست تجدیدنظر طرح‌های دفاع شده توسط طراحان، برابر نمونه ­برگ‌های مربوط و ارائه پاسخ

29 شهریور لغایت 7 مهر 1395

14

بررسی نهایی طرح‌ها توسط هیئت‌داوران مشترک وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و وزارت آموزش‌وپرورش

مهر و آبان 1395

15

اعلام اسامی طرح‌های برگزیده کشوری و برگزاری مراسم تقدیر و تجلیل از برگزیدگان کشوری

نیمه دوم آذر 1395

 

ث- گروه‌های علمی و شرایط و ضوابط داوری:

1- عنوان گروه‌های شانزده‌گانه علمی جشنواره جوان خوارزمی به شرح زیر است:

برق و الکترونیک- کامپیوتر- مکاترونیک- مکانیک- عمران و معماری- علوم زیستی و پزشکی- کشاورزی و منابع طبیعی- فیزیک و نجوم- شیمی- نانوتکنولوژی- ریاضی- زبان و ادبیات فارسی- علوم  دینی و قران ­پژوهی- علوم  اجتماعی و روان‌شناسی- هنر- سایر(با ذکر نام زمینه علمی طرح در داخل پرانتز).

2- دبیرخانه جشنواره استان با استفاده از افراد مجرب و صاحب‌نظر، ترجیحاً دارای مدرک حداقل  كارشناسی ارشد و سابقه و تجربه پژوهشی و داوری در گروه مربوط، نسبت به تشکیل گروه‌های داوری اقدام نماید. در ضمن، اعضای هر گروه داوری نباید از سه نفر کمتر باشد و سوابق علمی و پژوهشی آنان در دبیرخانه جشنواره نگهداری شود.

3- داور هر مرحله مجاز به داوری در مرحله بعد نیست. همچنین، استادان/دبیران/هنرآموزان راهنما و مشاور در هر زمینه علمی، باید صلاحیت علمی و تخصصی لازم را در زمینه طرح مربوط دارا باشند. تأكید می‌گردد استادان/دبیران/هنرآموزان راهنما و مشاور، حق دفاع از طرح و داوری در زمینه علمی طرح مربوط را در هیچ‌یک از مراحل داوری ندارند.

4- فهرست مشخصات و تلفن تماس سرگروه‌های داوری استان، حداكثر تا پایان فروردین‌ماه سال 1395 به دبیرخانه ستاد جشنواره ارسال گردد.

5- تعیین هرگونه سهمیه برای شهرستان‌ها، مناطق و نواحی، گروه‌های علمی و نوع واحد آموزشی و ... در معرفی طرح‌های منتخب، در هیچ مرحله‌ای مجاز نیست و طرح‌ها صرفاً بر اساس معیارهای داوری جشنواره انتخاب و معرفی خواهند شد.

6- برای طرح‌های برگزیده استانی، تهیه فیلم مستند به مدت حداكثر پنج دقیقه از دفاعیه طراحان و ارائه جامع نوآوری‌ها و یافته‌های جدید یا کارکرد طرح (برای هر طرح به‌صورت جداگانه و با برچسب عنوان طرح، طراحان و استان) الزامی است.

7- پاسخگویی به اعتراضات نتیجه داوری هر مرحله، فقط در زمان تعیین‌شده تجدیدنظر در آن مرحله انجام می‌گیرد و به درخواست‌های تجدیدنظر، خارج از زمان‌های تعیین‌شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ج- كمیته ارتباط با جامعه و صنعت:

1- به‌منظور حمایت از طرح‌های خلاقانه و نو كه به تأیید كمیته علمی پژوهش سرای دانش‌آموزی/ناحیه/منطقه/ شهرستان و استان رسیده است، ضرورت دارد با تشكیل"كمیته ارتباط با جامعه و صنعت" در اداره كل آموزش‌وپرورش استان‌ها و ادارات آموزش‌وپرورش شهرستان‌ها/مناطق/ نواحی و پژوهش سراهای دانش‌آموزی، با حضور نمایندگان حوزه‌های مرتبط با كمیته اجرایی، پیگیری جدی برای جذب کمک‌ها و حمایت‌های بخش برون‌سازمانی به عمل آید.

    ضرورت دارد"کمیته‌های ارتباط با جامعه و صنعت" در سطح شهرستان/منطقه/ناحیه/پژوهش ­سرای دانش‌آموزی و استان، پیگیری جدی را برای دریافت حمایت علمی و مادی از طرح‌ها معمول دارند.

2- در راستای جلب بهتر و بیشتر حمایت سازمان‌ها، نهادها، مؤسسات و مراكز علمی، پژوهشی، صنعتی و تولیدی دولتی و غیردولتی، "كمیته ارتباط با جامعه و صنعت" ستاد بخش دانش‌آموزی جشنواره، مستقر در دانشگاه شهید رجایی، با حضور نمایندگان معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی، دفاتر فنی و حرفه‌ای، كاردانش و متوسطه نظری (پژوهش ­سراهای دانش‌آموزی) و سایر افراد به تشخیص كمیته، هماهنگی‌های لازم را با کمیته‌های استانی به عمل خواهد آورد.

 

کلمات کلیدی:

هجدهمین جشنواره خوارزمی ثبت نام جشنواره خوارزمی 1394 ثبت نام جشنواره خوارزمی 1395 نخبگان جشنواره خوارزمی بنیاد ملی نخبگان آیریسک باشگاه دانش پژوهان جوان


اشتراک گذاری:

آخرین مطالب مرتبط