رتبه بندی مدارس شهر تهران و آمار قبولی مرحله اول المپیاد 90


اطلاع رسانی دقیق، ارایه  آمار صحیح و بررسی این آمار میتواند سه ضلع کاربردی برنامه ریزی برای موفقیت در آینده باشد. آمار قبولی و رتبه بندی دبیرستانهای تهرانهمچنین تعداد زیادی از مدارس شهر تهران با تکیه بر آمار قبولی خود در مرحله اول و دوم المپیادهای علمی، برتریهای خود را به اطلاع خانواده هایی میرسانند که به آنها اعتماد نموده اند و سرنوشت عزیزانشان را به مدیریت مدرسه سپرده اند. این موضوع باعث شده علاوه بر رقابت علمی و سالمی که بین دانش آموزان وجود دارد، رقابتی بزرگ و تجاری نیز بین مدارس ایجاد شود. البته به جا و شایسته است که در این رقابت همواره از اطلاعات صحیح و بدون فریبکاری استفاده گردد. امسال این موضوع اهمیت بیشتری یافته است زیرا با شخصی سازی اعلام نتایج از طرف معاونت دانش پژوهان جوان، امکان هر نوع سوءاستفاده فراهم آمده است و در همین مدت کوتاه شاهد هستیم که مدارس یا مجموعه هایی با عدد سازی و ارایه آمار غیرواقعی، سعی در جذب بیشتر اعتماد مخاطبین سالهای آینده دارند.

آیریسک در راستای وظیفه ای که برای اطلاع رسانی حوزه المپیاد دارد، همچون سال 1389 [دنبالک] رتبه بندی و آمار قبولی مدارس شهر تهران را در مرحله اول المپیادهای سال 1390 ، به تفکیک مناطق و همچنین به صورت کلی ارایه میکند. لازم به ذکر است که این آمار از طریق ادارات آموزش و پرورش جمع آوری شده و همچنان در حال تکمیل است. بنابراین از مدارسی که بخشنامه آموزش و پرورش مننطقه خود را دریافت نموده اند دعوت میکنیم جهت اطلاع رسانی شفاف یک نسخه از آن را به آدرس ایمیل سایت info[@]irysc{dot}com ارسال نمایند.


آمار ارایه شده در خانه های رنگی، توسط ادارات آموزش و پرورش مناطق مربوطه ارایه شده است و همچنان منتظر دریافت آمار مناطق دیگر هستیم. پس از پایان جمع آوری، رتبه بندی کامل بر اساس تعداد قبولی، همچون سال 1389 ارایه خواهد شد.

منطقه 1 منطقه 2 منطقه 3 منطقه 4
منطقه 5 منطقه 6 منطقه 7 منطقه 8
منطقه 9 منطقه 10 منطقه 11 منطقه 12
منطقه 13 منطقه 14 منطقه 15 منطقه 16
منطقه 17 منطقه 18 منطقه 19  

 

کلمات کلیدی:

المپیاد آیریسک رتبه بندی مدارس رتبه بندی دبیرستان معاونت دانش پژوهان جوان آمار قبولی مدارس آمار المپیاد مدارس تهران


اشتراک گذاری:

آخرین مطالب مرتبط