کدام رشته‌های المپیاد آزمون عملی دارد؟


با توجه به مصوبات باشگاه دانش‌پژوهان جوان در سال 1399، دو رشته‌ی فیزیک و کامپیوتر بعد از مرحله دوم یک آزمون عملی برای ورود به دوره تابستانی دارند. این آزمون‌ها به شرح زیر برگزار می‌شود:

- این آزمون ویژه‌ی المپیادهای کامپیوتر و فیزیک است.

- در المپیاد کامپیوتر به مدت دو روز و در المپیاد فیزیک به مدت یک روز (از پذیرفته‌شدگان دو برابر ظرفیت مرحله‌ی دوم) برگزار می‌شود.

- در پایان آزمون عملی المپیاد کامپیوتر نتیجه به شرکت‌کنندگان اعلام می‌شود و سپس درخواست‌های تجدیدنظر توسط کمیته‌ی علمی بررسی و پذیرفته‌شدگان نهایی برای شرکت در دوره‌ی آموزشی تابستان (حداکثر تا 40 نفر) اعلام می‌شود.

- در پایان آزمون عملی المپیاد فیزیک، پس از بررسی درخواست‌های تجدیدنظر توسط کمیته‌ی علمی، براساس 25 درصد نمره‌ی آزمون عملی و 75 درصد نمره‌ی کسب شده در مرحله‌ی دوم تعداد حداکثر 40 نفر برای شرکت در دوره‌ی آموزشی تابستانی انتخاب و معرفی می‌شوند.


کلمات کلیدی:

کلاس المپیاد مرحله سوم المپیاد آزمون عملی المپیاد المپیاد فیزیک دوره تابستانی المپیاد آیریسک دانش پژوهان جوان دکتر عنایت سالاریان نتایج المپیاد 1398 نتایج المپیاد 1399


اشتراک گذاری:

آخرین مطالب مرتبط