منابع المپیاد ادبی آزمون مرحله اول سال 1388


المپیادهای علمی ایران:

کمیته المپیاد ادبی در آخرین نشست خود منابع آزمون مرحله اول المپیاد ادبی سال 88 را به این شرح معین نمود:

الف) پنجاه درصد از سوالات آزمون مرحله اول از کتاب های درسی دانش آموزان، مطابق بخشنامه ای که به زودی به سازمان آموزش و پرورش استانها ارسال میشود، خواهد بود.

ب) پنجاه درصد بقیه سوالات از کتاب های غیردرسی به شرح زیر انتخاب خواهد شد:

1- نگاهی تازه به دستور زبان ،تالیف دکتر محمدرضا باطنی، انتشارات آگاه

2- بوستان سعدی براساس چاپ استاد دکتر یوسفی، از آغاز باب پنجم تا آخر کتاب

3- تاریخ بیهقی براساس چاپ دکتر فیاض، از آغاز مجلد نهم (وصف تخت نو و باردادن امیر) تا بر تخت نشستن طغرل


کلمات کلیدی:

منابع المپیاد المپیاد ادبی مرحله اول مرحله دوم 1388


اشتراک گذاری:

آخرین مطالب مرتبط