همایش نردبان المپیاد بهشهر - اردیبهشت 1394


در راستای ایجاد عدالت و برقراری توازن آموزشی در فرآیند گسترش المپیاد در سطح کشور و در ادامه‌ی نردبان المپیاد بهشهربرگزاری همایش‌های نردبان المپیاد به‌منظور آشنایی مدیران آموزشی و دانش‌آموزان سراسر کشور با فرهنگ المپیادی، همایش نردبان المپیاد آیریسک با همکاری آموزش و پرورش بهشهر در استان مازندران و در روز شنبه 19 اردیبهشت 1394 برگزار خواهد شد. هدف از برگزاری این همایش، آشنایی با فرهنگ المپیادی، روند برگزاری مسابقات المپیاد، برنامه‌ریزی مناسب و ایجاد انگیزه برای دانش‌آموزان و مدارس علاقمند به المپیادهای علمی است.

توضیحات تکمیلی و برنامه‌ی همایش نردبان المپیاد بهشهر در ادامه‌ی خبر...

 جدول برنامه‌ی زمان‌بندی همایش نردبان المپیاد بهشهر:

زمان برگزاری مخاطبین
9:30 تا 11:30 دانش‌آموزان و اولیای گرامی
12 تا 14:30 مدیران و مشاوران مدارس

 

محل برگزاری همایش نردبان المپیاد بهشهر: استان مازندران، بهشهر، خیابان هنر، سالن توحید

نقشه استان مازندران

 

 

کلمات کلیدی:

نردبان المپیاد المپیادهای علمی ایران همایش المپیاد کلاس المپیاد آموزش المپیاد آیریسک المپیاد مازندران المپیاد بهشهر المپیاد ادبی المپیاد ریاضی المپیاد زیست المپیاد شیمی المپیاد فیزیک المپیاد کامپیوتر المپیاد نجوم برنامه ریزی المپیاد مشاوره المپیاد المپیاد سراسر ایران


اشتراک گذاری:

آخرین مطالب مرتبط