رادیو المپیاد آیریسک (10) - 3 آبان 1393


دهمین رادیو المپیاد آیریسک منتشر شد. برای دریافت فایل این برنامه به اینجا مراجعه نمایید. دهمین رادیو المپیاد آیریسکسری برنامه‌های رادیو المپیاد آیریسک که در اولین و سومین شنبه‌ی هر ماه منتشر می‌شود، به مباحث گوناگون حوزه‌ی المپیاد می‌پردازد. در این برنامه روش‌هایی از مدیریت گروه و برنامه‌ریزی در هنگام مطالعه‌ی گروهی المپیاد خواهید شنید و همچنین در گپ و گفت برنامه با حضور آقای امیرحسین هاشمی به معرفی و سیر مطالعاتی مقدماتی المپیاد ادبی پرداخته خواهد شد.

در هر لحظه از شبانه‌روز می‌توانید با کلیک بر اینجا (بخش رادیو المپیاد)، پیشنهادات و انتقادهای خود را درباره‌ی این مجموعه برای آیریسک ارسال کنید. حتما نظرات خوب شما پس از جمع‌بندی در ساخت برنامه‌های بعدی استفاده می‌شود.

منتظر یازدهمین رادیو المپیاد آیریسک با موضوع المپیاد فیزیک در تاریخ 17 آبان 1393 باشید.


 

 

 

 

کلمات کلیدی:

رادیو المپیاد آیریسک المپیاد ادبی المپیاد ریاضی المپیاد شیمی المپیاد فیزیک المپیاد زیست شناسی المپیاد کامپیوتر المپیاد نجوم دانش پژوهان جوان تیمهای المپیاد امیرحسین هاشمی کامبیز خالقی مرتضی خلینا ملیحه اسکندری


اشتراک گذاری: