اولین المپیاد آزمایشی آیریسک در سال 1394 برگزار شد


طبق برنامه‌ی اعلام شده، اولین مرحله از المپیادهای آزمایشی آیریسک در سال 1394، در 100 دبیرستان 25 استان کشور و المپیاد آزمایشی آذر آیریسکحوزه‌ی آیریسک در تهران برگزار شد. روزهای آینده پاسخ‌برگ‌های مدارس در مرکز آزمون جمع‌آوری می‌شود و از فردا پاسخنامه‌های تشریحی در سایت ایران آزمون [+] و کانال تلگرام آیریسک [+] قرار خواهد گرفت.

نکات قابل توجه این آزمون:

  • با برگزاری این آزمون، المپیادهای آیریسک وارد هشتمین سال فعالیت منظم شد.
  • دانش‌آموزان 58 دبیرستان سمپاد، 24 دبیرستان غیرانتفاعی، 11 دبیرستان نمونه دولتی و 1 دبیرستان شاهد در این آزمون شرکت کردند.
  • به نفرات اول تا پنجم هر رشته، 50 درصد تخفیف شرکت در دوره جمع‌بندی مرحله اول المپیاد [+] و به نفرات ششم تا دهم 25 درصد تخفیف شرکت در این دوره جایزه داده می‌شود.

کلمات کلیدی:

المپیاد آزمایشی المپیاد آیریسک المپیاد 1394 المپیاد 1395 المپیاد ادبی المپیاد نجوم المپیاد شیمی المپیاد ریاضی المپیاد زیست المپیادکامپیوتر المپیاد فیزیک کلاس المپیاد دوره المپیاد مدارس المپیادی


اشتراک گذاری:

آخرین مطالب مرتبط