اخبار نشر و ناشرین کتب المپیادی


شما ناشر گرامی که در زمینه المپیادهای علمی فعالیت دارید میتوانید کتابهای المپیادی خود را در پربازدیدترین سایتمعرفی کتب المپیاد المپیادهای علمی کشور معرفی نمایید. برای این کار کافی است یک نامه به آدرس info{@}irysc[dot]com ارسال شود که اطلاعات زیر در آن موجود باشد. پیشنهاد میشود برای هر عنوان کتاب، یک ایمیل جداگانه ارسال شود که در بخش موضوع ایمیل، نام کتاب درج گردد.

  1. نام و موضوع کتاب
  2. معرفی ناشر و مولف کتاب
  3. خلاصه معرفی کتاب در یک بند
  4. شناسنامه کتاب
  5. عکس جلد کتاب با کیفیت مناسب

اخبار ارسال شده میتواند در موضوعات نشر کتب جدید، تجدید چاپ و همچنین ویرایشهای جدید هر عنوان کتاب باشد.


کلمات کلیدی:

اخبار المپیاد کتابهای المپیاد ناشرین المپیاد کتابهای مرحله اول کتابهای مرحله دوم کتابهای آموزش المپیاد منابع المپیاد


اشتراک گذاری:

آخرین مطالب مرتبط