معرفی کتاب مساله های مقدماتی در المپیاد کامپیوتر


در این کتاب، با پرسشهایی ساده، مطالب پایه ای که دانش آموز باید در ترکیبیات برای شرکت در المپیاد كامپيوتر بداند، بررسی میشوند.مساله های مقدماتی در المپیاد کامپیوتر - انتشارات فاطمی برخی از پرسشها حالت ساده‌ از پرسشهای المپیاد‌های کامپیوتر و ریاضی هستند، ولی برخی دیگر پرسشهایی ساده در زمینه های پایه ای مانند مبناها، لگاریتمها، تصاعدها، و .... هستند. پرسشهای معماگونه‌ کتاب، دانش آموز را با ارایه‌ ساختارهای خلاقانه که زیربنای حل مسأله در المپیاد کامپیوتر است، آشنا میسازد. با تشکیل معادله در پرسشها، دانش آموز با نیازمندی های جبری در حل مسأله های المپیاد کامپیوتر آشنا میشود، و با پرسشهایی درباره‌ بخشپذیری و همنهشتیها، دانسته های مورد نیاز در زمینه‌ نظریه‌ اعداد برای حل مسأله های المپیاد کامپیوتر یادآوری میشود.

ناشر: فاطمی مولفین: هادی احمدی فولادی، یاسر احمدی فولادی
تعداد صفحات: 132 / وزیری قیمت: 3800 تومان

 


کلمات کلیدی:

معرفی کتاب منابع مرحله اول مرحله اول المپیاد کامپیوتر المپیاد کامپیوتر انتشارات فاطمی المپیاد بررسی کتاب معرفی منابع


اشتراک گذاری:

آخرین مطالب مرتبط