معرفی کتاب آزمایشهای فیزیک


کتاب آزمایشهای فیزیک شامل ۷۵ آزمایش فیزیک است که با توجه به برنامه های آزمایشگاه های فيزيك پايه ۱، ۲ و ۳ و بر اساس آزمایشهای فیزیک - انتشارات فاطمیبرنامه آزمایشگاه های فیزیک عمومی رشته فیزیک دانشگاه ها و نیز آزمایشگاه‌ فیزیک سایر رشته های دانشکده های علوم، مهندسی و کشاورزی تنظیم شده است. همچنین آزمایش های اپتیک رشته فیزیک در کتاب آمده است. بسیاری از آزمایشهای ساده تر کتاب می تواند برای دانش آموزان دبیرستانها مفید باشد و نیز در کلاسهای کارآموزی و بازآموزی ضمن خدمت دبیران مورد استفاده قرار گیرد.

ناشر: فاطمی نویسندگان: محمود قرآن نویس، پرویز امین پور
تعداد صفحه: 304 / وزیری قیمت: 6500 تومان

 


کلمات کلیدی:

معرفی کتاب کتاب المپیاد کتاب فیزیک منابع المپیاد مرحله اول المپیاد المپیاد فیزیک انتشارات فاطمی آزمایشهای فیزیک


اشتراک گذاری:

آخرین مطالب مرتبط