معرفی کتاب حالتهای ماده


کتاب حالتهای ماده درباره سه حالت مایع، جامد، گاز و استوکیومتری واکنشها‏ی شیمیایی بحث میکند.حالتهای ماده - انتشارات فاطمی این کتاب علاوه بر شرح کامل مفاهیم کتابها‏‏ی شیمی دوره متوسطه، مطالبی فراتر را در اختیار دانش‌ آموزان قرار میدهد. در هر فصل، پس از تدریس مفاهیم، مثالهایی حل شده و در پایان فصل و انتهای کتاب، پرسشها و تمرینهای زیادی مطرح شده است تا فراگیری هر یک از بحثهای کتاب را آسان‌ تر کند. افزون بر این، کتاب حاضر میتواند راهنمای مفیدی برای معلمان شیمی، دانش‌ آموزان علاقه‌ مند به شرکت در المپیاد‌های شیمی و دانشجویان سالهای ابتدایی باشد.

 

ناشر: فاطمی نویسندگان: حسین آقایی، مهران آقایی
تعداد صفحه: 172 / وزیری قیمت: 3000 تومان

 


کلمات کلیدی:

معرفی منابع المپیاد کتابهای المپیاد المپیاد شیمی مرحله اول مرحله دوم منابع مفید المپیاد انتشارات فاطمی معرفی کتاب حالتهای ماده


اشتراک گذاری:

آخرین مطالب مرتبط