معرفی کتاب المپیادهای ادبی ایران


المپیاد ادبی جوان تر از دیگر المپیادهای علمی کشور است. بنابراین این مجموعه دو جلدی برای کسانی که می‌خواهند ادبیات را در سطحی فکتاب المپیاد ادبی - انتشارات فاطمیراتر از معمول فرا بگیرند، به ویژه برای داوطلبانی که می خواهند با روال چند سال اخیر این المپیاد آشنا شوند، منبع قابل اعتمادی است. در جلد اول، المپیادهای برگزار شده از سال 1378 تا 1383 و در جلد دوم، آزمونهای سالهای 1384 تا 1389 به همراه پاسخ تشریحی گرداوری شده اند. مؤلفان کتاب در تهیه پاسخنامه به پاسخهای باشگاه دانش پژوهان نظر داشته اند، ولی در مواردی که نیاز به توضیح و تصحیح بوده است نیز این کار را انجام داده اند.

ناشر: فاطمی مولفین: حسبن منصوری، حسین قنبری، حنیف افخمی ستوده، محمد سامان جواهریان

تعداد صفحات:

جلد اول: 242 / وزیری

جلد دوم: 212 / وزیری

قیمت:

جلد اول: 6200 تومان

جلد دوم: 5600 تومان

 


 

 

 

 

 

کلمات کلیدی:

معرفی کتاب کتابهای المپیاد مرحله اول المپیاد کتاب المپیاد ادبی المپیاد ادبی انتشارات فاطمی معرفی منابع المپیاد


اشتراک گذاری:

آخرین مطالب مرتبط